Rodič nehradí výživné, alimenty. Jak věc řešit


|
#

Neuhradíš čtyři měsíce. Můžeš jíž do vězení

Pokud povinný rodič neuhradí výživné v hodnotě čtyřnásobku měsíčního výživného, jsou naplněny znaky trestného činu zanedbání povinné výživy. V takovém případě máte možnost podat na tohoto rodiče trestní oznámení. Co to konkrétně znamená? Trestní oznámení můžete podat buď písemně a podání na podatelnu policie či státního zastupitelství, nebo ho můžete na policii nadiktovat do protokolu.

Policie na základě trestního oznámení věc prověří a vyslechne povinného rodiče. Pokud dojde k závěru, že byl spáchán trestný čin, dojde k obvinění povinného rodiče. V takovém případě jde samozřejmě o tlak, který je na tohoto rodiče kladen tak, aby své závazky z výživného neprodleně uhradil. Pokud to neudělá, může být odsouzen.

Samozřejmě ani toto řešení nemusí být definitivní. Existuje mnoho rodičů, kteří neplatí, protože například přišli o bydlení, či veškeré příjmy, jsou na sociálním dně a jejich situace jim objektivně výživné hradit neumožňuje. V takovém případě ani trestní stíhání na věci nic nezmění.

Každý případ je velmi individuální a tak je také nutné ho posuzovat. Existují určitě velké rozdíly mezi podnikatelem, který nehradí ze zásady výživné a své příjmy schovává, a mezi člověkem, který přišel o práci, nebo byl nějak podveden. Stejně tak může být člověk těžce nemocen a jeho sociální situace mu z objektivních důvodů nedovoluje výživné hradit.

Podejte návrh na nařízení exekuce

Pokud je výživné stanovené soudem a povinný rodič výživné nehradí, můžete neprodleně předat věc k vymáhání exekutorovi. Exekutor tak může obstavit majetek dlužníka, realizovat srážky ze mzdy, nebo z jiného příjmu, zablokovat nemovitosti apod.

Ani tento postup však nemusí být stoprocentní. Pokud se bude jednat o rodiče - bezdomovce, pak bude jakákoliv exekuce vůči němu absolutně bezzubá a to opět z objektivních důvodů. To samé bude platit o alkoholikovi či gamblerovi na něž je opět jakákoliv exekuce krátká.

Řešením mohla být náhrada výživného ze strany státu

Po nástupu nové vlády se oprašuje myšlenka náhrady výživného na nezletilé děti ze strany státu. Pokud tedy dlužník dlouhodobě neplatí výživné, má pečující rodič právo obrátit se na stát a žádat o formu sociální dávky, která po dobu neplacení výživného bude určena na potřeby a náklady nezletilého dítěte. Stát následně bude tyto vyplacené částky sám uplatňovat po tomto povinném rodiči.

Tento postup řešení se jeví jako nejvhodnější. Je třeba však upravit jeho parametry tak, aby nebyl zneužíván. Nicméně hlavní roli by zde mělo hrát dítě a jeho oprávněné potřeby a jeho práva, která jsou ze strany jeho rodiče, kterého si dítě nevybralo, porušována.

Pokud jeho potřeby není v uspokojivé míře schopen zajistit rodič, který má dítě ve své péči, a to například protože se jedná o matku samoživitelku, měl by ji pomoci v takovém případě stát a dlužné výživné v průměrné výši této matce uhradit.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU