PROFI Darovací smlouva. Jak ji jednoduše a snadno objednat?


|
#

PROFI Darovací smlouva je balíček služeb, který vám garantuje, že celý proces darování proběhne bez problémů a na základě kvalitně zpracované darovací smlouvy, návrhu na vklad, návodu na vyřízení a právního servisu procesu darování.

Chceme rychlé, snadné a přehledné objednání služby

Na základě připomínek a návrhů našich klientů a sympatizantů jsme přinesli úplně nový koncept v oblasti služeb darování nemovitostí a darovacích smluv na nemovitosti obecně. Vše spočívá v následujících logických krocích:

  • Objednávka přímo na mail ProfiPravnik@gmail.com , s možností položení dotazů. Zejména pro ty kdo dávají přednost osobnější komunikaci a okamžitému potvrzení informací
  • Do objednávkového mailu pak stačí napsat potřebné informace a požádat o zpracování převodních dokumentů. Potřebnými informacemi jsou:

        - Celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce(ů) a obdarovaného nebo obdarovaných

        - Popis nemovitosti, tedy číslo bytu (v případě převodu bytové jednotky), číslo popisné domu, číslo pozemku, obec a katastrální             území, může být též číslo listu vlastnictví, nebo přesná adresa nemovitosti

       - Popis příbuzenského vztahu mezi dárcem a obdarovaným (z důvodu osvobození od daně z příjmu z daru)

       - Informaci zda bude zřizována služebnost doživotního užívání darovaných nemovitostí pro dárce či nikoliv

  • Cena za zpracování se hradí bezhotovostně na sdělený účet kanceláře po zpracování dokumentů, v případě dohody je možná i úhrada zálohy
  • Rychlé zpracování – obvykle do dvou dnů od zaslání potřebných informací v bodu 3)

Nic dalšího už k objednávce nepotřebujete. Po zpracování jsou dokumenty zaslány předem ke kontrole klientovi a po kontrole je možné je okamžitě použít.

Použitím se rozumí buď jejich svépomocné vytisknutí a zajištění ověření podpisů na pobočkách České pošty, nebo u městského úřadu, a následné podání na podatelnu příslušného katastrálního úřadu. Toto jsou úkony, které si klient musí zajistit sám, protože je nutná jeho osobní přítomnost a aktivita.

Vyřídit darování můžete do 48 hodin od zaslání objednávky

Pokud chcete tedy darování vyřešit rychle, třeba i z důvodu nemoci či hospitalizace dárce, v případě využití služby PROFI Darovací smlouvy můžete mít vše vyřízeno do 48 hodin od zaslání objednávky a potřebných informací. Do stanoveného termínu vám totiž zašleme zpracované převodní dokumenty, které si můžete ještě ten den odnést na pobočku České pošty k ověření podpisů účastníků, a ihned na to na podatelnu katastrálního úřadu. Tím je věc ukončena a čeká se pouze na vyřízení vkladu vlastnického práva dle darovací smlouvy do evidence katastru nemovitostí.

V případě zájmu o zpracování a využití služby PROFI Darovací smlouva, včetně návrhu na vklad, návodu na vyřízení a poradenství za celkovou a konečnou cenu 2500,- Kč nás kontaktujte na mail: ProfiPravnik@gmail.com 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU