Proč využít advokátní úschovu? Je bezpečnější než úschova u realitní kanceláře


|
#

 

Jaký je rozdíl mezi advokátní úschovou a úschovou realitní kanceláře

Rozdíl je zásadní. Zatímco u advokátní úschovy máte i díky pojištění advokáta za škodu způsobenou v rámci činnosti klientům, u realitní kanceláře většinou žádné takové zajištění nemáte. A pokud ano jedná se o individuálně sjednanou službu, jejíž rozsah můžete jako třetí osoba těžko posoudit.

V případě ukončení činnosti advokáta, tak plnění uhradí pojišťovna, nebo se uhradí z majetku advokáta. V případě ukončení činnosti realitní kanceláře, jejíž majetek činí nejčastěji vybavení kanceláře, o většinu finančních prostředků můžete přijít. Stejně jako jiní věřitelé se totiž musíte přihlásit se svou pohledávkou do konkurzního řízení, kdy průměrný výtěžek po letech konkurzu činí pro věřitele cca 15 procent původní pohledávky.

Stejně tak může být kancelář postižena exekucí, soudní žalobou apod., které znemožní vyplacení peněz klientovi.

Finanční prostředky na účtu advokátní úschovy nejsou vůbec majetkem advokáta a tak v případě problémů  s jeho oprávněním pro výkon činnosti, musí být finančních prostředky vráceny tomu kdo je uhradil, resp. se postupuje dle platné smlouvy o advokátní úschově.

Advokátní úschova má svá jasná a platná pravidla

Advokátní úschovy mají svá pravidla a smlouva o advokátní úschově musí tato pravidla respektovat. Porušení povinností v této oblasti mohou mít pro advokáta výše naznačené následky a advokáti tyto následky v drtivé většině případů neponesou, protože mohou znamenat konec jejich advokátní kariéry.

Naopak pro tzv. úschovy realitních kanceláří, které tyto realizují na svých běžných bankovních účtech žádná jednoznačná a vymahatelná pravidla neexistují. Realitní kanceláře si je tvoří ad-hoc a tak je třeba podmínkám těchto úschov věnovat velkou pozornost. Pro klienty, kteří právu nerozumí pak může opomenutí důležitého ustanovení znamenat velké následky. Odpovědnost advokátní kanceláře ve srovnání s advokátem je tak nesrovnatelná.

Advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman: kontaktujte nás na mail: ProfiPravnik@gmail.com

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU