Převod obchodního podílu


|
#

Prodej obchodního podílu, nebo převod obchodního podílu na jiného společníka je nejsnadnějším způsobem jak se může společník vyvázat ze společnosti ve které drží obchodní podíl.

Převod obchodního podílu má několik náležitostí, které je třeba k úspěšnému dokončení transakce uskutečnit.

1) Sepsat a uzavřít smlouvu o převodu obchodního podílu na nového společníka

2) Podat návrh na zápis změn do obchodnního rejstříku

Pouhé sepsání smlouvy o převodu obchodního podílu je pouze polovičaté řešení, které nemá kýžené následky. Třetí osoby se totiž orientují výhradně na základě informací z obchodního rejstříku a pokud zápis změn neuskutečníte sami v době převodu podílu, můžete docílit zápisu změn do obchodního rejstříku jen stěží.

Je nutné opatřit smlouvu o převodu obchodního podílu ověřenými podpisy. Sama smlouva také musí obsahovat zákonné náležitosti bez nichž by byla celá transakce neplatná, resp. by jste nedosáhli zápisu změn do obchodního rejstříku. Typickými zákonnými náležitostmi smlouvy jsou ustanovení o úplatnosti či neúplatnosti, smlouvy, správná definice společnosti v níž se podíl převádí či prohlášení nabyvatele obchodního podílu, že přistupuje ke společenské smlouvě - v případě společnosti s ručením omezeným.

Pro zápis změn do obchodního rejstříku je také třeba sepsat souhlas nového společníka s jeho zápisem do obchodního rejstříku a podpis úředně ověřit.

Návod: Ověření podpisů nejsnadněji dosáhnete u přepážky Czechpoint na pobočká České pošty, dále na matrikách městskcýh či obecních úřadů či u notáře, nebo advokáta, který disponuje knihou o prohlášení pravosti podpisů.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU