Převádíte byt? Pozor na povinnosti ke státu


|
#

Byt od babičky? Jenom s darovací smlouvou

Převod bytu nebo domu mezi příbuznými je nejvýhodnější uskutečni formou darování. Tento způsob se zde přímo nabízí. Darování mezi příbuznými totiž nepodléhá darovací dani, a ani nemusíte hradit daň z převodu nemovitostí. Úspory na daních tak činí i desetitisíce korun. Jedinou daní či spíše poplatkem, kterému se nevyhnete je úhrada poplatku za vklad na katastru nemovitostí, který v současné době stojí 500 korun.

Na druhou stranu však podstupujete riziko, že se v případě neshod s dárcem může stát, že o darovaný byt přijdete. Dárce se totiž může domáhat vrácení daru v případě, že se k němu obdarovaný zachová nemorálně, nečestně a v rozporu s dobrými mravy.

V případě darování bytu cizí osobě však zaplatí obdarovaný darovací daň ve výši 7 procent odhadní ceny. Při darování bytu v hodnotě milion korun tak zaplatíte na darovací dani 70 000 korun, současně uhradíte dalších 10 000 korun za vypracování odhadu.

Kupní smlouva – musíte myslet až na tři druhy daní

Při prodeji bytu musíte myslet hned na několik daní najednou. První daní, která vás při prodeji bytu čeká, bude daň z převodu nemovitostí. Tato daň činí 3 procenta z odhadní ceny. Z toho vyplývá, že i u prodeje musíme vždy nechat zpracovat odhad ceny nemovitosti, což náklady na prodej dále prodražuje. Daňové přiznání a uhradit daň musíte nejpozději 2 měsíce po zápisu vlastnického práva na nového majitele.

V případě, že byt prodáváte za vyšší cenu než jste ho koupili a tento byt jste alespoň dva roky neužívali, pak musíte z rozdílu mezi pořizovací a prodejní ceny uhradit daň z příjmů. Daň z příjmů činí v tomto případě 15 procent. Pokud jste tedy byt či dům prodali za milion korun a pořizovací cena činila 700 000 korun, pak ze 300 000 korun odvedete daň ve výši 15 procent, tedy 45 000 korun.

Kupující zase nesmí zapomenout podat daňové přiznání k hrazení daně z nemovitostí. Tato daň není v současnosti výrazně vysoká. Za byt 2+1 uhradíte daň z příjmů za celý rok od 200 do 600 korun. I při prodeji či koupi nemovitosti musíte počítat také s nutností úhrady 500 korun za poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.

Nepodceňujte sepsání kvalitní smlouvy

Při jakékoliv koupi či prodeji nemovitosti neriskujte a využijte služeb odborníka pro sepsání kupní či darovací smlouvy a návrhů na vklad do katastru nemovitostí. Úspora se vám v tomto případě totiž nemusí vyplatit. Chyba ve smlouvě totiž může způsobit, že katastrální úřad vklad zamítne a vy přijdete nejenom o 500 korun, ale přijít můžete o statisíce korun, které jste již za byt zaplatili. Darovací či kupní smlouvu přímo od advokátní kanceláře pořídíte za ceny od 5 do 10 tisíc korun.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU