Nechcete využít advokátní úschovy? Co vám hrozí


|
#

V této souvislosti pomíjíme nejrůznější podvodníky, kteří se na nevyužívání advokátní úschovy a lehkomyslnosti lidí obohacují a často i bez následků nebo rizika trestu.

Nikdy nevydávejte žádnou finanční částku bez zajištění

Je třeba si uvědomit, že komukoliv předáte finanční částku, byť ji máte smluvně ošetřenou, bez náležitého zajištění, jako by jste předem o tuto částku přišli. Žádná smlouva, ani směnka, ani uznání dluhu, vám nezajistí vrácení uvedené částky. Vždy mějte na paměti, že jakákoliv smlouva je papír, který vám sám o sobě ni nezajišťuje. Paradoxně i v případě nejlepší smlouvy jste odkázáni pouze na přístup a ochotu či statut protistrany a ztrácíte možnosti cokoliv ovlivnit.

Tisíce lidí ročně v ČR tak přichází o tisíce až miliony pouze z důvodu své lehkovážnosti, nebo snahy ušetřit pár tisíc korun, kdy následně ztrácejí milionové částky.

Nevěřte takzvaným úschovám realitních kanceláří

Zvlášť při koupi nemovitosti musíte být nanejvíš opatrní, kdy a jak částku kupní ceny za nemovitost vyplácíte. Nevěřte proto  úschově realitní kanceláře, což je ve skutečnosti úplně stejná chyba, jako by jste uhradili cenu přímo prodávajícímu, ještě před vkladem vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Realitní kancelář totiž nezastupuje vás, ale i protistranu a hlavně sebe, realitní kancelář také může zkrachovat, nebo peníze použít na něco jiného a hrozí jí pouze  a jenom vaše žaloba ve chvíli, kdy nemáte v ruce ani nemovitost, ani zaplacené peníze.

Advokátní úschova je plně zajištěna a garantována

Naopak advokátní úschova je pro advokáta posvátná, protože advokát vás zastupuje a je povinen bezezbytku dodržovat smlouvu o úschově finančních prostředků. V případě porušení, nebo smrti advokáta je každý advokát pojištěn právní odpovědností za své pochybení až do 10 milionů korun. Bez problémů tak celou částku od pojišťovny získáte zpět. Dodržování závazků advokátů z advokátních úschov je také zájmem České advokátní komory, která advokáty sdružuje a garantuje plnění jejich závazků.

V případě úhrady kupní ceny do advokátní úschovy se zbavíte veškerých rizik, které s převodem nemovitosti mohou vyplynout. Advokát totiž převede částku kupní ceny na účet prodávajícího až ve chvíli, kdy mu bude jasně prokázáno, že jste se jako kupující stali vlastníkem předmětné nemovitosti. Stejné záruky má i prodávající, který ví, že ve chvíli uhrazení částky kupní ceny na účet advokátní úschovy byla kupní cena uhrazena a už o tuto částku nemůže po přepisu vlastnictví nemovitosti na kupujícího přijít.

V případě zájmu o sjednání advokátní úschovy spolu s kompletním servisem v profesionální kvalitě kontaktujte naši advokátní kancelář na mail: profipravnik@gmail.com

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU