Návrh na rozvod sporný - náležitosti


|
#

V případě, že některý z důležitých náležitostí bude chybět, musí vás soud vyzvat k doplnění, což opět rozvod výrazně prodlužuje.


- je nutné přesné určení žalobce a žalované. Určitě by jste měli uvést celé jméno, datum narození či rodné číslo a adresu trvalého bydliště, to je důležité i k bezproblémové komunikaci soudu se stranami rozvodu

- je nutné uvést o jaké manželství se jedná, tedy jaké manželství chcete rozvést a kdy bylo uzavřeno, před kterým obecním či městskýmm úřadem, je také nutné přiložit oddací list manželství

- vhodné je stručně popsat průběh manželství, problémy se kterými se manželé potkali a co nakonec vedlo k rozpadu vztahu i manželství. Důvody by měly být zřejmé a významné. Z návrhu musí být jasné, že manželství je skutečně výrazně narušeno a neexistují okolnosti, které by mohly manželství zachránit


- před samotným rozvodem, nebo v jeho průběhu je třeba vypořádat poměry nezletilých dětí, které se z manželství narodili. Tedy kdo děti získá do své péče a jak vysoké výživné bude druhý rodič platit.


- návrh na rozhodnutí soudu - tedy formulace jak by měla dle navrhovatele (žalobce soud rozhodnout) v tomto případě se bude často jednat o formulaci "Žalobce navrhuje, aby si soud rozhodl svým rozsudkem tak, že se manželství uzavřené dne................před obecním úřadem.............mezi žalobcem a žalovaným rozvádí."

______________________________________________________________________________________________________________________

Nominujte váš NEJABSURDNĚJŠÍ BANKOVNÍ POPLATEK a hlasujte pro něj na WWW.BANKOVNIPOPLATKY.COM

______________________________________________________________________________________________________________________
- nesmí také chybě datum sepsání návrhu na rozvod a podpis žalobce


- při podání návrhu na soud je nutné uhradit poplatek ve výši 1000,- Kč

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Máte zájem o právní pomoc a právní zastoupení v souvislosti s rozvodem manželství či výživným? Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com, nebo tel: 737 826 527

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU