Jak vybírat nejlepší advokátní kancelář, nebo nejlepšího právníka


|
#

Nejznámnější nemusí být nejlepší

Nejznámnější a také nejviditelnější advokátní kancelář nemusí být nutně nejlepší. Pokud dáváte přednost individuálnímu přístupu a nejkvalitnějšímu řešení, pak výběr velké a známé advokátní kanceláře nemusí být nutně výhrou. Často platí, že se vám ve vašem případě nevěnuje přímo majitel advokátní kanceláře, který dává přednost pouze nejlukrativnějším klientům, ale věnuje se vám koncipient či zaměstnanec dané advokátní kanceláře. Na tom samozřejmě není a ani nemusí být nic špatného, mnoho klientů však takový přístup nemá rádo.

Nejlepším advokátem naopak bývá ten, který si váš problém vezme za svůj a řeší ho svým srdcem tak jako by se ho problém či jeho řešení osobně týkalo. Takový advokát je pak schopný skutečně mobilizovat svůj čas i schopnosti abych sám našel a objevil potřebné argumenty či důkazy, které vám ve vašem problém co nejvíce pomohou.

V právních a advokátních službách totiž hraje skutečně zásadní roli schopnost advokáta dobře analyzovat situaci a také jeho kreativita. Velkou roli také hraje schopnosti oslovit například soud nebo protistranu a být přesvědčivý. Dobrý advokát by měl mít také obchodního ducha a měl by v prospěch klienta umět dojednat co nejlepší podmínky.

Dá se říci, že pro kvalitní právní služby a výběr nejlepší advokátní kanceláře či advokáta není důležitá obecná známost velikost advokátní kanceláře, ale zainteresovanost advokáta a jeho zájem o věc.

Jak vybírat nejlepší advokátní kancelář

O advokátní kanceláři, kterou chceme využít pro řešení svého právního problému bychom měli předem něco vědět, případně si zjistit důležité informace o této advokátní kanceláři.

Právní dotaz a kvalita odpovědi advokáta

Předem je také vhodné ověřit si, co advokátní kanceláře, resp. advokáti, kteří ji zastupují umí. Tuto skutečnost samozřejmě nezjistíme přímým dotazem na tuto advokátní kancelář, která se vždy bude umět sama pochválit. Naopak tuto informaci můžeme zjistit zasláním dotazu v právní poradně advokátní kanceláře, nebo prostě na její mail a analyzováním odpovědi a jistoty této odpovědi. Už na základě tohoto konkrétního vyjádření advokáta získáme určitý obrázek o jeho schopnosti o věci komunikovat, věc popsat a nabídnout nějaké řešení. Ocenit je dobré také určitou střízlivost při hodnocení problému. Advokát, který si je vším až moc jistý a nikdy nevidí žádný problém ani riziko, může být pro vás jako klienty dost nebezpečný.

Využití právního dotazu stojí na našem serveru www.ProfiPravnik.cz pouze 300,- Kč. Je to výrazně nižší částka, než když půjdete na slepo k neznámému advokátovi, kterému za částku vyšší než 1000,- Kč uhradíte platbu za právní konzultaci bez ohledu na to zda jste nebo nejste spokojeni.

Nezávislé reference advokátní kanceláře

Další možností je najít si o dané advokátní kanceláři reference. Jedná se o zkušenosti, které klienti advokátní kanceláře napíší na internet. Buďte přitom opatrní u pozitivních recenzí, které přímo uvádí konkrétní advokátní kancelář na svých internetových stránkách. Tyto reference nemusí být pravdivé ani autentické. Mnohem lépe jsou vypovídající diskuse či reference na jiných webech. V této souvislosti je však nutné dodat, že diskuse či referenční weby na téma advokátních kanceláří a jejich právních služeb nejsou u nás moc rozvinuté

Prezentace advokátní kanceláře v médiích

Prezentace advokátní kanceláře v médiích je velmi dobrým způsobem jak zhodnotit kvalitu advokátní kanceláře a její schopnost komunikace. Není tím myšlena obyčejná reklama, ale to jak advokáti a právníci dané advokátní kanceláře vystupují v médiích, jak vedou své právní poradny na informačních serverech, jaké publikují články či analýzy, které často najdeme na informačních či zpravodajských webech.

Autorská činnost advokátní kanceláře

Autorská činnost advokátní kanceláře vám velmi napoví o odbornosti a odborném vybavení advokátní kanceláře. Způsob psaní článků a toho jak jsou koncipovány vám napoví, zda advokátní kancelář umí komunikovat srozumitelně s klientem, jaké mu přináší informace. Zda se jedná o informace obecně známé či dohledatelné, nebo naopak informace, které jsou pro vás velmi prakticky využitelné a které jinde nenajdete či třeba jak je vám článek srozumitelný. Je sice fajn, pokud někdo píše odborným způsobem, aby zapůsobil na čtenáře, ale nikdo tomu moc nerozumí a rozdíl je v když autor píše srozumitelně, lidově a svou odbornost neprojevuje nesrozumitelností, ale spíše schopností zaujmout čtenáře a komunikovat s ním.

Rozsah autorské činnosti advokátní kanceláře také svědčí o jejím zájmu o problematiku a také ochotu nabízet určité právní know - how veřejnosti zdarma a tím se také podílet na obecném právním povědomí společnosti jako celku a nikoliv pouze na povědomí platících klientů.

Naše články, naší autorskou činnost a citace v médiích naší advokátní kanceláře naleznete na našich stránkách www.ProfiPravnik.cz

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU