Jak dohodnout zřízení advokátní úschovy


|
#

Co potřebujeme

Pro kvalitní zajištění úschovy od vás potřebujeme zaslat vzor, či scan návrhu kupní či jiné smlouvy, která s úschovou bezprostředně souvisí. V kanceláři si tak zanalyzujeme celý proces prodeje a určíme, samozřejmě po dohodě s klientem formu a podmínky úschovy, úhradu dohodnuté částky do advokátní úschovy a podmínky vyplacení této částky protistraně po splnění podmínek.

Příprava a podpis smlouvy o advokátní úschově

V té chvíli navrhneme úpravy v části kupní ceny týkající se úhrady kupní ceny a současně připravíme smlouvu o advokátní úschově, která musí být s ustanoveními v kupní smlouvě v souladu.

Následně už je třeba kupní smlouvy, smlouvu o advokátní úschově a další dokumenty podepsat. Po podpisu smluv začíná běžet doba pro úhradu finančních prostředků do úschovy. Po připsání částky na účet úschovy potvrdíme připsání částky oprávněnému – výpisem z účtu advokátní úschovy. Následně už má prodávající či oprávněný prostor pro splnění podmínek za součinnosti kupujícího či schovatele.

Výplata peněz z advokátní úschovy

Následně po prokázání splnění podmínek jsou v souladu s ustanoveními smlouvy o advokátní úschově finanční prostředky převedeny bankovní účet oprávněného/kupce, čímž je celá transakce bez problémů uskutečněna a úkol advokátní kanceláře, alespoň co se týká advokátní úschovy je splněn.

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU