Exekuce na vašeho manžela už ohrožuje i vás


|
#

 

Zákaz, který v rámci své judikaturní činnosti vydal Nejvyšší soud ČR, prolomili poslanci a umožnili exekutorům domoci se úhrady dluhů dlužníka po jeho manželovi či manželce. Není tak nyní problém dosáhnout srážek z vaší mzdy či vašeho účtu. Dříve vám totiž exekutor na váš účet či vaši mzdu nemohl z důvodu dluhu manžela vůbec sáhnout.

Poslanci jako by si ani neuvědomili důsledků svého rozhodnutí. Na jednu stranu je třeba určitě pomáhat věřitelům domoci se svého majetku. Na druhé straně však tento zájem nemůže narušovat zájem nevinného, který nemá s uvedenými dluhy nic společného. Pro ochranu práv jedněch tak nemůžeme porušovat práva nevinného.

Pokud bychom připustili, že jako manžel dlužníka jsme plně odpovědni za jeho jednání pak velmi hazardujeme s institutem manželství, který nemá v současné době již tak dobrou pověst ani mnoho výhod. Pokud se politická reprezentace diví, proč se čím dál méně uzavírají manželství a naopak proč tak rychle roste počet rozvodů, měla by se ptát sama sebe. Rozhodnutí v této věci totiž zcela nabourávají důvěru lidí v manželství jako takové.

Váš manžel se chce pomstít. Může to udělat zcela zákonně

Pokud se s manželem či manželkou chcete rozvést, nebo se jste se zásadně nepohodli, může se vám manžel velmi snadno pomstít. Stačí, aby si bez vašeho vědomí začal brát dluhy. Nemusí jít o klasické úvěrové zadlužení. Stačí aby se domluvil se svým kamarádem na fiktivním dluhu na základě smlouvy o půjčce a tento fiktivní dluh již můžete platit jen a pouze vy. Stačí, aby zmíněný kamarád podal na dlužníka žalobu, která může být vyřešena v rámci platebního rozkazu do několika týdnů, váš manžel či manželka se proti rozhodnutí neodvolají a právě vám začnou nyní starosti. Kamarád v pozici věřitele požádá o řešení věci exekutora v rámci exekutorského řízení a exekutor právě vám zablokuje účet nebo vám začne částku srážet ze mzdy.

Nic vám bohužel nepomůže, že dluh je fiktivní, neexistující, že jste o něm nevěděli, že jste z něj nic neměli. Vše je zbytečné. Exekutor může vymoci dluh klidně i na vás jako na manželi dlužníka, aniž by musel vůbec činit jakékoliv úkony vůči dlužníku samotnému.

To samé platí, když se váš manžel začne zadlužovat těsně před rozvodem manželství, nebo pokud s manželem dlouhodobě nežijete. Riziko je vysoké.

Exekuce na manžela může poškodit tisíce lidí

Je zřejmé, že v dané novele vznikl poměrně závažný paskvil a nebezpečný zákon, který může poškodit tisíce nevinných lidí. Tito lidé se ničím neprovinili, nic nezpůsobili a přesto budou muset platit tisíce a desetitisíce korun za své nezodpovědné či naopak vychytralé manžele.

Řešením je v takovém případě co nejrychlejší rozvod manželství a odstřižení se od nezodpovědného či škodlivého chování vašeho manžela.

Advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman: kontaktujte nás na mail: ProfiPravnik@gmail.com

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU