Dědictví nemusí být zisk miliónů, ale také stres a spory


|
#

Zákon rozhoduje za zemřelé

 

Dědění je v našich zákonech upraveno velmi striktně. Jsou dáni nepominutelní dědici ze zákona, kteří až na výjimky mají vždy nárok na dědictví zemřelého. Bohužel je to tak i v případech, kdy se tyto osoby za života svého blízkého o něj nijak nezajímali, nebo se k němu chovali zle.

 

Vždy tedy ze zákona může dědit manželka zemřelého a jeho děti. Je přímo dáno, kolik kdo bude po zemřelém dědit. Bohužel však ani takto přesná úprava nezabránila sporům, které v dědickém řízení často vznikají.

 

Jaroslav měl smůlu. Zákony zajistili majetek jeho sourozencům

 

Problémy vznikají hned na počátku. Jeden z dědiců - Jaroslav má zájem o celý dům svého zemřelého otce, protože k tomuto domu má hlubší vztah. Nemá však v té chvíli dostatek peněz na to, aby svým sourozencům Janě a Michalovi vyplatil jejich podíly. Nabízí jim však splácení jejich podílů. Jana a Michal však nesouhlasí a požadují buď výplatu svého podílu, nebo prodej domu a rozdělení výtěžku.

 

Nikdo v tu chvíli neuzná Jaroslavovi, že se na domě svého tatínka nadřel, investoval do něj mnoho peněz a s tatínkem v něm žil až do jeho smrti. Zbylí dva sourozenci mají prostě ze zákona na dům stejný nárok jako Jaroslav. Je tak velmi pravděpodobné, že Jaroslav o dům ve kterém žije a na který má vzpomínky z dětství přijde.

 

V zahraničí jsou lidé svobodnější. Určí si kdo bude dědit

 

V zahraničí však fungují i jiná pravidla. Zákony v těchto zemích dávají každému člověku právo, aby si rozhodl komu svůj majetek přenechají a za jakých podmínek. Kdyby měl takovou možnost tatínek Jaroslava, mohl si v závěti stanovit, že Jaroslav získá dům o který se stará a ve kterém žije a jeho sourozenci získají například hotovost, kterou má otec v bance a Jaroslav jim bude měsíčně platit po dobu 10 let 2 000 korun. Zároveň by si otec určil, že jeho psa získá jeho soused, který ho miluje, často za tímto  psem chodil a půjčoval si ho.

 

Naše zákony nám však takovouto svobodu nedávají. Na dědictví má tak stejný nárok milující syn, který se o své rodiče pečlivě staral, stejně jako syn, který je hrubě urážel, dělal jim ostudu a zadlužoval se. I to je paradox dědění v Česku.

 

Vydědění je složité a riskantní

 

 Existuje sice řešení pomocí vydědění. Vydědit lze i dědice ze zákona, pokud se proti zemřelému provinil tak závažným prokazatelným způsobem, že to narušilo vztahy těchto dvou lidí. Dědic se tak nepostará o nemocného rodiče, přímo mu odmítne v jeho těžké životní situaci pomoci a naopak ho vydírá, snaží se získat jeho majetek, pomlouvá ho a nadává mu. V takové situaci může rodič své dítě nebo jiného dědice vydědit. Vydědění je však velmi formální, musí splňovat velmi přísné požadavky a náležitosti a vydědění se tak často stává předmětem sporů. Na konci těchto sporů je vydědění často zneplatněno.

 

Češi si řeší dědictví po svém, a ještě za svého života

 

Věc se dá řešit i jinak. Pokud nechtějí rodiče vystavit své děti či jiné příbuzné nejistotě, upraví majetkové vztahy už za svého života. Babička tak může svému oblíbenému vnukovi ještě za živa darovat svůj domeček, který by jinak spadl po její smrti do dědického řízení a rozdělili by se o něj babiččiny děti – tedy rodič, strýcové a tety vnuka.

 

Aby však měla babička zajištěno, že vnuk jí v budoucnu neprodá dům nad hlavou, nebo ho zastaví apod. nechá při darování na domě zřídit věcné břemeno na dožití. Dům s tímto věcným břemenem je pak v podstatě neprodejný a babička současně získá právo dům užívat až do své smrti. Co je však hlavní, babička předejde dědickému řízení, které by po své smrti už nemohla nijak ovlivnit a svůj majetek věnuje tomu, kdo je jejímu srdci nejbližší a kdo se o ní či její majetek nejlépe stará.

 

Jako v případě jiných otázek i úprava dědění je pro lidi tak svazující, že je nutí improvizovat a řešit věci po svém. Je určitě mnohem příjemnější dožívat s pocitem, že to co po mně zůstane získá ten koho nejvíce miluji a on mě, než ho vystavit riziku, že v dědickém řízení přijde o vše a vydělají ti, kteří si to vůbec nezaslouží.

 

 

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU