Daň z převodu nemovitostí hraďte z advokátní úschovy

Úhrada daně z převodu nemovitostí je další pozitivní funkcí advokátní úschovy. Máte pravdu, že odvést daň z převodu nemovitostí je povinen prodávající. V zákoně však bohužel zůstal relikt ručení kupujícího za úhradu daně z převodu a tudíž jste i jako kupující odpovědni za řádnou úhradu daně z převodu nemovitostí, pokud ji neuhradí prodávající.

Za úhradu daně z převodu nemovitostí ručí kupující

Podpisem kupní smlouvy, převedením nemovitosti a uhrazením plné kupní ceny však ztrácíte jakoukoliv možnost ovlivnit, zda prodávající skutečně daň přizná a odvede. Není výjimkou, že prodávajícímu jsou veškeré peníze zabaveny ve exekuci, nebo prodávající odcestuje do zahraničí, či je vzat do výkonu trestu odnětí svobody a finančnímu úřadu nezbude, než se zaplacení daně z převodu domáhat po vás jako kupujících. To vše i přesto, že jste žádnou svou povinnost neporušili a kupní cenu jste v plné výši uhradili prodávajícímu.

Že se jedná o nezanedbatelné částky svědčí i skutečnost, že z kupní ceny nemovitosti ve výši 3 miliony korun, činí daň z převodu částku 90 000 korun, kterou po vás může finanční úřad vymáhat.

Nejmenším rizikem je proto uhradit daň z převodu nemovitostí přímo z advokátní úschovy, čímž se definitivně vyhnete riziku ručení za nesplnění povinnosti prodávajícím.

Jak funguje úhrada daně z advokátní úschovy

Z celé kupní ceny, kterou složíte na účet advokátní úschovy, advokát po úspěšném vkladu vlastnického práva na vaši osobu uvolní prodávajícímu částku kupní ceny po odečtení částky daně z převodu nemovitostí. Částku daně pak ponechá advokát na účtu úschovy do doby, až mu prodávající předloží kopii daňového přiznání s razítkem podacím finančního úřadu, kdy následně převede advokát tuto částku na účet finančního úřadu. Tím neztrácíte jako kupující vliv nad celým procesem úhrady daně z převodu a nehrozí vám tak ztráta z titulu porušení povinnosti uhradit daň prodávajícím.

To vše vás přitom nevyjde více jak na 4 000 Kč, které uhradíte advokátní kanceláři jako odměnu za advokátní úschovu kupní ceny, spolu s úhradou daně z převodu nemovitostí.

V případě zájmu o sjednání advokátní úschovy spolu s kompletním servisem v profesionální kvalitě kontaktujte naši advokátní kancelář na mail: profipravnik@gmail.com

Komentáře

 

 

 

 

 

KONTAKTY
Telefon: 777 699 280
E-mail: profipravnik@gmail.com
ICQ #628495170
SKYPE profipravnik.cz
Potřebujete právní pomoc?
Jsme tu pro Vás!

Ušetřit za advokáta může být příjemné, nepříjemné však mohou být důsledky a výrazně vyšší náklady v případě, kdy něco opomenete nebo podceníte a protistrana toho využije.

Úspory za kvalitní právní službu se vám tak mohou výrazně prodražit.


Mgr. Miroslav Zeman

získání vlastnictví bytu

Dobrý den, půjde to skutečně jen velmi těžko. Manželka Vašeho otce je v katastru zaps více..

Dlužné výživné a otec ve výkonu trestu

Dobrý den, dluh na výživném otci zůstavá i když má nařízen výkon trestu. Pouze se více..

výživné a změna jména otce

Dobrý den změna jména otce, není Vaší záležitostí. Všechny právní úkony i závaz více..
Položte nový dotaz >>