Daň z převodu nemovitostí hraďte z advokátní úschovy


|
#

Za úhradu daně z převodu nemovitostí ručí kupující

Podpisem kupní smlouvy, převedením nemovitosti a uhrazením plné kupní ceny však ztrácíte jakoukoliv možnost ovlivnit, zda prodávající skutečně daň přizná a odvede. Není výjimkou, že prodávajícímu jsou veškeré peníze zabaveny ve exekuci, nebo prodávající odcestuje do zahraničí, či je vzat do výkonu trestu odnětí svobody a finančnímu úřadu nezbude, než se zaplacení daně z převodu domáhat po vás jako kupujících. To vše i přesto, že jste žádnou svou povinnost neporušili a kupní cenu jste v plné výši uhradili prodávajícímu.

Že se jedná o nezanedbatelné částky svědčí i skutečnost, že z kupní ceny nemovitosti ve výši 3 miliony korun, činí daň z převodu částku 90 000 korun, kterou po vás může finanční úřad vymáhat.

Nejmenším rizikem je proto uhradit daň z převodu nemovitostí přímo z advokátní úschovy, čímž se definitivně vyhnete riziku ručení za nesplnění povinnosti prodávajícím.

Jak funguje úhrada daně z advokátní úschovy

Z celé kupní ceny, kterou složíte na účet advokátní úschovy, advokát po úspěšném vkladu vlastnického práva na vaši osobu uvolní prodávajícímu částku kupní ceny po odečtení částky daně z převodu nemovitostí. Částku daně pak ponechá advokát na účtu úschovy do doby, až mu prodávající předloží kopii daňového přiznání s razítkem podacím finančního úřadu, kdy následně převede advokát tuto částku na účet finančního úřadu. Tím neztrácíte jako kupující vliv nad celým procesem úhrady daně z převodu a nehrozí vám tak ztráta z titulu porušení povinnosti uhradit daň prodávajícím.

To vše vás přitom nevyjde více jak na 4 000 Kč, které uhradíte advokátní kanceláři jako odměnu za advokátní úschovu kupní ceny, spolu s úhradou daně z převodu nemovitostí.

V případě zájmu o sjednání advokátní úschovy spolu s kompletním servisem v profesionální kvalitě kontaktujte naši advokátní kancelář na mail: profipravnik@gmail.com

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU