Advokátní úschovy peněz od roku 2013 bezpečnější


|
#

 

Od roku 2013 se každý advokát, který chce poskytovat službu advokátní úschovy peněz, tedy finančních prostředků musí evidovat v databázi České advokátní komory a v tomto systému také povinně evidovat každou realizovanou úschovu, včetně základních informací o této úschově.

Další bezpečnostní opatření dále zvýší bezpečnost a atraktivitu již tak bezpečných a efektivních notářských úschov a to bez ohledu na to, zda se jedná o úschovu peněz, nebo úschovu právních dokumentů.

Jak je zajištěna bezpečnost advokátních úschov?

Advokátní úschova je stejně jako bankovní úschova či notářská úschova alternativou bezpečného uložení peněz či právních a jiných dokumentů. Advokát, který finančních prostředky přijímá je ze zákona pojištěn za ztrátu způsobenou klientům v rámci své činnosti. To klientům zajišťuje v případě jakéhokoliv problémů uspokojení svých případných nároků z plnění pojišťovny.

V případě jakéhokoliv porušení povinností advokáta při správě finančních prostředků klientů navíc hrozí advokátovi tvrdý postih spojený nejen s možným vyškrtnutím ze seznamu advokátů, kdy advokát reálně přichází o své zaměstnání a zdroj svého příjmu, ale také v rovině trestněprávní, kdy může být obviněn z nedbalostního, případně i úmyslného trestního činu.

Nejčastějším předmětem úschovy je kupní cena nemovitosti

Bezkonkurenčně nejčastějším důvodem pro nějž je advokátní úschova vyhledávána je úschova finančních prostředků při koupi či prodeji nemovitosti. Výhodu advokátní úschovy před konkurenčními formami úschov (notářská, bankovní) zvyšuje fakt, že advokát může poskytnout službu advokátní úschovy formou balíčku, kdy nemusíte pro vyřízení celého procesu převodu obíhat několik institucí, ale vše můžete vyřídit pouze u jednoho advokáta.

Advokát tak v rámci procesu převodu nemovitosti může zpracovat jak smlouvu kupní, návrh na vklad či další dokumenty, ale také u něj rovnou můžete zrealizovat i úschovu kupní ceny. Často platí, že v případě, že u advokáta poptáváte více služeb, můžete cenu úschovy sjednat výrazně nižší, než je běžná cena za tuto službu. Někteří advokáti poskytují tuto službu v rámci celého balíčku služeb spojených s převodem nemovitosti zdarma.

V případě zájmu o  sjednání advokátní úschovy či jiné právní služby kontaktujte naši advokátní kancelář na mail: ProfiPravnik@gmail.com

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU