Advokátní úschova pro realitní kanceláře: Zvyšte svou důvěryhodnost zdarma


|
#

Nekritizujeme,  ale nabízíme i řešení

Jak jsme uvedli v předchozích článcích neuznáváme z hlediska práva a jistoty účastníků tzv. úschovu realitní kanceláře. Jedná se v podstatě o svěření finančních prostředků soukromému subjektu bez jakýchkoliv garancí a jistot.

Produkt advokátní úschova pro realitky zdarma

Advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, proto nabízí všem realitním kancelářím produkt ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PRO REALITNÍ KANCELÁŘE ZDARMA.  Smyslem je poskytnutí advokátní úschovy realitním kancelářím.

Důležitý je přitom objem finančních prostředků úschovy. Pokud bude měsíční objem prostředků vložených do úschovy advokátní kanceláře nižší než 5 milionů uhradí advokátní kanceláře či její klient za úschovu paušální částku 1 500 korun bez ohledu na objem. V případě měsíčních úschov vyšších než 5 milionů korun (úschovy se sčítají) je advokátní úschova pro realitní kancelář, včetně sepsání smlouvy o advokátní úschově apod. úplně zdarma.

Jak službu objednat

Naše advokátní kancelář tak dokazuje, že není pouze kritikem, ale za velmi výhodných podmínek dokáže také učinit kroky pro nápravu a zvýšení důvěryhodnosti a image realitních kanceláří.

V případě zájmu o právní produkt ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA PRO REALITNÍ KANCELÁŘE ZDARMA kontaktujte naši advokátní kancelář na mail: profipravnik@gmail.com nebo na tel: 737 826 527

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU