Darovací smlouva a kupní smlouvy

Tato stránka byla aktualizována:

Vše o darování nemovitostí - bytů, domů a pozemků na jednom místě

>> Objednat darovací smlouvu ↓

Darovací smlouva v profesionální kvalitě od advokáta nemusí být vůbec drahá. Chcete jistotu, nechcete riskovat miliony při darování? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při darování nemovitosti a zpracování  darovací smlouvy? Zpracování kompletní dokumentace tedy Profi darovací smlouvy, včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci můžete pořídit už za 2500,- Kč. Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com,  

Advokátní kancelář - Darovací smlouva

Jako advokátní kancelář specializující se na problematiku darovacích smluv a darování nemovitostí jako takového, vám nabízíme v tomto segmentu speciální a profesionální právní službu:

- Zpracování PROFI Darovací smlouvy a návrhu na vklad v profesionální kvalitě, včetně návodu na vyřízení věci, za cenu 2 500,- Kč (vč. DPH). Cena je konečná a garantovaná.

V případě zájmu o naše služby kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman na mail: ProfiPravnik@gmail.com

Darovací smlouva na převod nemovitosti, tedy domu, bytu nebo pozemku. Jak ji objednat on-line a jak darování nemovitosti chápat a rozumět mu? Dárce i obdarovaný objeví na těchto stránkách nejkomplexnější informaci o darovací smlouvě na nemovitost i o darování nemovitosti na Českém internetu. Stránky jsou provozovány internetovou advokátní kanceláří ProfiPravnik.cz, registrované u České advokátní komory už od roku 2010.

 

Darovací smlouva. Jak ji nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji objednat? 

Návod na rychlé a bezproblémové objednání zpracování PROFI Darovací smlouvy za celkovou a konečnou částku 2500,- Kč. Objednat ji lze na níže uvedené mailové adrese naší advokátní kanceláře se zadáním potřebných informací ke zpracování darovací smlouvy. Nic dalšího už ke zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení nepotřebujeme.

S využitím služby, kterou také doplňuje značkou PROFI Darovací smlouva je přitom spojeno rychlé, neformální a pohodlné vyřízení celé věci. Vše lze totiž vyřídit on-line, pomocí mailové adresy advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com

Za celkovou a konečnou částku 2500 korun tak získají klienti kompletní servis a veškeré potřebné dokumenty nutné a potřebné k převodu nemovitosti darovací smlouvou. Cena se přitom hradí až po zpracování dokumentů a jejich kontrole ze strany objednatele. V odůvodněných případech může být vyžadována předem záloha ve výši 1000 korun a doplacení zbylé ceny až po zpracování dokumentů a jejich odeslání objednateli.

Pro rychlé objednání služby PROFI Darovací smlouva stačí zaslat na mail advokátní kanceláře ProfiPravnik@gmail.com formální objednávku služby a doplnit následující nutné údaje:

1) Celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce obdarovaného, nebo dárců a obdarovaných (v případě, že se objednatel obává zasílat rodná čísla účastníků, může toto uvést a do zpracovaných dokumentů si následně tyto údaje sám doplní)

2) Číslo bytu (pokud se jedná o převod bytové či nebytové jednotky), číslo popisné domu, případně číslo pozemku, nebo číslo Listu Vlastnictví, obec a část obce, nebo katastrální území kde se předmětná nemovitosti nachází

3) Pokud bude převáděn spoluvlastnický podíl, tak výše spoluvlastnického podílu (například 1/3, 1/2 apod.)

4) Informaci, pokud bude chtít dárce zřídit na nemovitosti výměnek

Tyto informace odešle objednatel na výše uvedený mail naší advokátní kanceláře - ProfiPravnik@gmail.com a obdrží potvrzení o přijetí a předpokládaném termínu zpracování těchto dokumentů a jejich odeslání objednateli ke kontrole.

Po kontrole ze strany obdarovaného dojde k úhradě částky za zpracování na uvedený bankovní účet advokátní kanceláře, čímž bude celá služba dokončena.

POZOR! Za zpracované dokumenty ručíme do vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tedy garantujeme bezproblémový vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí. V případě jakýchkoliv problémů vracíme celou uhrazenou částku a upravujeme zdarma dokumenty dle požadavků katastrálního úřadu. Dále garantujeme správnost zpracovaných dokumentů bez omezení.

 

INFORMAČNÍ A STUDIJNÍ ČAST K DAROVACÍM SMLOUVÁM A DAROVÁNÍ NEMOVIOSTÍ - BYTŮ, DOMŮ, POZEMKŮ

NEJKOMPLEXNĚJŠÍ INFORMACE O DAROVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, PRÁVECH A POVINOSTECH DÁRCŮ I RIZICÍCH DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI

Nejaktuálnější a nejkomplexnější informace o darování nemovitostí si můžete číst postupně v celé této sekci řazeno za sebou postupně, nebo můžete klikat na jednotlivé články pod těmito informacemi - nutno srolovat až dolů. Zvolte si tedy pro své studium způsob, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Darovací smlouva, návrh na vklad a návod na vyřízení za 2500 korun se stala realitou

Využití služeb advokáta a právníků je spojeno s obavami z velkých nákladů, které mohou využití právních služeb doprovázet. Darování nemovitosti můžete zajistit nyní za celkovou a konečnou cenu 2500 korun. V ceně je zpracování jak samotné darovací smlouvy, tak i návrhu na vklad, návodu na vyřízení a samozřejmě i právní poradenství on-line ve věci. ČTĚTE DÁLE!

 S využitím služby, kterou také doplňuje značkou PROFI Darovací smlouva je přitom spojeno rychlé, neformální a pohodlné vyřízení celé věci. Vše lze totiž vyřídit on-line, pomocí mailové adresy advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com 

Za celkovou a konečnou částku 2500 korun tak získají klienti kompletní servis a veškeré potřebné dokumenty nutné a potřebné k převodu nemovitosti darovací smlouvou. Cena se přitom hradí až po zpracování dokumentů a jejich kontrole ze strany objednatele. V odůvodněných případech může být vyžadována předem záloha ve výši 1000 korun a doplacení zbylé ceny až po zpracování dokumentů a jejich odeslání objednateli.

Pro rychlé objednání služby PROFI Darovací smlouva stačí zaslat na mail advokátní kanceláře ProfiPravnik@gmail.com formální objednávku služby a doplnit následující nutné údaje:

1) Celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce obdarovaného, nebo dárců a obdarovaných (v případě, že se objednatel obává zasílat rodná čísla účastníků, může toto uvést a do zpracovaných dokumentů si následně tyto údaje sám doplní)

2) Číslo bytu (pokud se jedná o převod bytové či nebytové jednotky), číslo popisné domu, případně číslo pozemku, nebo číslo Listu Vlastnictví, obec a část obce, nebo katastrální území kde se předmětná nemovitosti nachází

3) Pokud bude převáděn spoluvlastnický podíl, tak výše spoluvlastnického podílu (například 1/3, 1/2 apod.)

4) Informaci, pokud bude chtít dárce zřídit na nemovitosti výměnek

Tyto informace odešle objednatel na výše uvedený mail naší advokátní kancelář a obdrží potvrzení o přijetí a předpokládaném termínu zpracování těchto dokumentů a jejich odeslání objednateli ke kontrole.

Po kontrole ze strany obdarovaného dojde k úhradě částky za zpracování na uvedený bankovní účet advokátní kanceláře, čímž bude celá služba dokončena.

Dárce či obdarovaný už pak postupují podle přiloženého návodu, nebo podle informací v rámci poradenství našeho odborníka.

V rámci služby PROFI Darovací smlouva garantujeme bezproblémový vklad vlastnického práva obdarovaného či obdarovaných do katastru nemovitostí. Pokud by vznikl jakýkoliv problém zdarma v rámci služby dokumenty opravíme a objednateli vrátíme na jeho žádost celou uhrazenou částku ceny.

Těšíme se na spolupráci s vámi.

 

Darovací smlouva na nemovitost má být věcná, jasná a přehledná. Aneb darování s noblesou

Darovací smlouva má být dokument, který si uchová svou kvalitu, jednoznačnost a bezchybnost po celou dobu vašeho vlastnictví nemovitosti. Nejedná se tak o jednorázový papír, který nutně potřebujete, aby vám tatínek, maminka, dědeček nebo babička jako dárci mohli darovat nemovitost.

Darovací smlouva je dokument, který potvrzuje na mnoho let dopředu, někdy i na celý váš život vlastnictví k nemovitosti, kterou jste darem nabyli od svých předků. Proto by se mělo jednat o dokument, kterým nejen splníte účel, ale který také reprezentuje vaši odpovědnost, opatrnost a jistotu.

Účelem tak není pouze sepsat potřebné údaje na jednu A4, často dle vzoru darovací smlouvy, a modlit se, aby katastr vlastnické právo k nemovitosti zapsal, a aby darování v budoucnu někdo nenapadl a nedomáhal se toho, že vám nemovitost ve skutečnosti nepatří a měla se například stát předmětem dědického řízení.

Abychom měli skutečně pěknou a přehlednou darovací smlouvu, je důležitý nejen obsah této darovací smlouvy, ale také její členění a úprava. To vše souvisí s přehledností. Ideální je když sami víte, co kde v darovací smlouvě najdete a jak je to upraveno. Sami tak budete připraveni na všechny okolnosti či případné problémy, které mohou nastat.

- V NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI PLATÍ, ŽE NEJLEPŠÍ KLIENT JE INFORMOVANÝ KLIENT, KTERÝ SE O VŠE ZAJÍMÁ

Proto jsme i rádi, když chce klient vědět, co darovací smlouva znamená, co je v ní obsaženo, proč tomu tak je a jaký je smysl jednotlivých ustanovení.

- I V PŘÍPADĚ DAROVACÍ SMLOUVY PLATÍ, MÉNĚ JE NĚKDY VÍCE

Narazíte tak na mnoho právníků, kteří se budou snažit přesvědčit vás o kvalitě darovací smlouvy tím, že do ní opíší všechna ustanovení z nového občanského zákoníku, což by jste si mohli udělat i sami a tváří se jak velkolepé dílo vytvořili.

Ve skutečnosti darovací smlouva nemusí vůbec obsahovat kategorická ustanovení nového občanského zákoníku vztahující se k darování, protože ty musí obě strany darovací smlouvy, tedy dárce i obdarovaný, stejně dodržovat bez ohledu na to, co si v darovací smlouvě sjednají.

Darovací smlouva tak má upravovat především skutečnosti, které jsou z hlediska konkrétního darování a konkrétních okolností důležité a které je dobré pro klienta upravit.

- DAROVACÍ SMLOUVA MÁ BÝT PŘEHLEDNÁ A JASNÁ

Precizní darovací smlouva není jen smlouva o deseti stranách textu jak jsme si řekli výše, ale především smlouva, která vám utkví v paměti už po prvním prostudování. Jedná se o darovací smlouvu, která vám jasně a přehledně zatřídí související věci a vy přesně víte kdo co najdete ihned kdykoliv to budete potřebovat. Platí tak, že každá dobrá darovací smlouva má mít jasnou logickou strukturu a ustanovení, která na sebe postupně a logicky navazují.

Možná by jste se jako čtenáři našeho právního serveru divili, jak důležitá správná struktura a členění darovací smlouvy jsou.

 

Dobrá darovací smlouva umožní dobré darování nemovitosti

Jak se taková dobrá a kvalitní darovací smlouva pozná? Darovací smlouva, kterou se můžete pochlubit a ne se za ní stydět je především logicky strukturovaná a uspořádaná, je věcná a jasná, řeší věci, které jsou u darování nemovitosti podstatné a neřeší to nepodstatné a hlavně po jejím přečtení je vám většina ustanovení jasných.

Přitom se nejedná o žádnou malichernost. Mohli jsme už od klienta porovnat darovací smlouvu, kterou si tvořil se svým kamarádem a která byla tak hutná, nesrozumitelná a přeplácaná, že i naši právníci měli problém tuto smlouvu pochopit a porozumět tak vůbec tomu, proč se tam některá zbytečná ustanovení vůbec objevují.

Na druhou stranu si klienti zpracovávají zejména za pomoci vzorů darovacích smluv stažených z internetu smlouvy na jednu stránku, kde chybí i ta nejzákladnější ustanovení, která by v darovací smlouvě měla být. Kupříklad tak dárce a obdarovaný vůbec nemají ve smlouvě uvedeno, zda jsou nebo nejsou osvobozeni od daně z příjmu, dříve daně darovací a na základě jakého příbuzenského vztahu jsou těchto povinností osvobozeni. Vystavují se tak kontrole finančního úřadu a nutnosti dokládání zbytečných podkladů a formalit, kterým se mohli vyhnout, pokud by pojali darovací smlouvu na darovanou nemovitost kvalitně a komplexně. Takovýchto příkladů se pak objevuje mnoho stovek ročně a je vidět, že lidé opakují stále stejné a stejné chyby a následně na to doplací.

 

Darovací smlouva a naše darovací desatero kvalitní a dobré darovací smlouvy na nemovitost

Abychom dokázali jak je darovací smlouva důležitým a vážným dokumentem a ne jen formálním kouskem papíru, připravili jsme pro vás "svaté desatero darování". Jedná se o desatero správné, kvalitní a bezvadné darovací smlouvy na níž můžete být jako vlastníci nemovitosti pyšní.

Stejně tak jsme na naše smlouvy pyšní i my jako advokátní kancelář. Nejde o vlastní samochválu, ale o to, že jsme vytvořili, vyzkoušeli a otestovali dokumenty - darovací smlouvy v různých variacích pro konkrétní potřeby, konkrétních klientů ať už v pozici dárce, nebo obdarovaného či obdarované. A tyto darovací smlouvy se během mnoha let jejich využívání a neustálého zlepšování osvědčili a to na mnoha katastrálních úřadech a katastrálních pracovištích v České republice.

Neprodáváme tak klientům kus popsaného papíru, ale především vyzkoušený, dobou otestovaný a propracovaný produkt - darovací smlouvu, který dokážeme upřesnit a vymodelovat do podoby pro konkrétního klienta nejúčelnější a nejefektivnější.

Ani darovací smlouvu tak nepovažujeme za obyčejnou formalitu

Naopak naše advokátní kancelář se snaží o to, aby darovací smlouva, kterou můžeme nazvat skutečně dobrou a kvalitně splňovala následující parametry a atributy:

1) darovací smlouva je přehledná

2) darovací smlouva je jasná a srozumitelná

3) darovací smlouva je příjemně graficky uspořádaná

4) darovací smlouva je přiměřeně rozsáhlá

5) darovací smlouva je úplná a komplexní - obsahuje vše potřebné a vhodné pro dárce i obdarovaného

6) darovací smlouva je vyzkoušená a osvědčená - darovací smlouva prošla mnoha katastry a to úspěšně a nebyla dosud napadena ani zneplatněna

7) darovací smlouva je vyvážená a to jak ve prospěch dárce tak i ve prospěch obdarovaného

8) darovací smlouva je upravena na míru každému konkrétnímu klientovi ať už je v pozici dárce, nebo obdarovaného

9) darovací smlouva je připravena rychle, ale kvalitně tak, aby ji měl klient k dispozici ve chvíli kdy ji potřebuje

10) darovací smlouva je skutečnou darovací smlouvou, tedy přesně tím co potřebujete a vždy k ní dostanete návrh na vklad a návod na vyřízení celé věci

Desatero dobré a kvalitní darovací smlouvy, která není v našem podání pouze anonymním a popsaným papírem nazvaným "darovací smlouva", ale jedná se o skutečný produkt označkovaný názvem našeho serveru jako PROFI DAROVACÍ SMLOUVA.

PRODUKT - PROFI DAROVACÍ SMLOUVA, SPOLU S NÁVRHEM NA VKLAD A NÁVODU NA VYŘÍZENÍ VĚCI SI MŮŽETE OBJEDNAT ZA CELKOVOU A KONEČNOU CENU 2500 KORUN. CENA JE KONEČNÁ A GARANTOVANÁ (VČ. DPH). VŠE VYŘÍDÍTE BEZ ZBYTEČNÝCH NÁKLADŮ A ZBYTEČNĚ VYNALOŽENÉHO ČASU V PODOBĚ NÁKLADNÝCH SCHŮZEK A PRÁVNÍCH PORAD. TEDY VŠE VYŘÍDITE ON-LINE BUĎ V OBJEDNÁVKOVÉM FORMULÁŘI NA TOMTO WEBU, NEBO PŘÍMO NA NA MAILU PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM 

 

Darovací smlouva a k ní patří i poradenský servis a pomoc právníka/advokáta

Ten důležitý rozdíl mezi využitím služby například naší advokátní kanceláře pro zpracování darovací smlouvy a souvisejících převodních dokumentů, a vzorem či jinou službou, je ten, že u nás nedostane klient pouze vypracovanou darovací smlouvu, ale samozřejmostí je i dodání důležitých a potřebných informací a souvisejícího poradenství k darování nemovitosti.

Přidanou hodnotu za kterou platíte předem danou, jasnou, srozumitelnou a konečnou cenu tak není jen nějaké zpracování darovací smlouvy na základě klientem dodaných informací a podkladů, její vyexpedování a tím to vše končí. Naopak tou další přidanou hodnotou je možnost klienta a zájemce o zpracování darovací smlouvy se na cokoliv zeptat. Zájemce či objednatel darovací smlouvy se jako klient může ptát na vše, co s převodem formou darování a darováním nemovitosti, tedy bytu, domu nebo pozemku výslovně souvisí.  Samozřejmostí přitom je, že právník, která má věc na starosti, také upozorní klienta na zajímavé či potřebné věci související s darovací smlouvou k nemovitosti.

Za co tedy klient platí pokud si objedná PROFI DAROVACÍ SMLOUVU od naší kanceláře?

- samotné zpracování darovací smlouvy

- zpracování návrhu na vklad - návrhu na povolení vkladu vlastnického práva, dle zpracované darovací smlouvy do katastru nemovitostí

- zpracování a zaslání návodu na vyřízení věci darování nemovitosti - standardizovaný

- poradenství a servis, tedy veškeré poradenství a to  na základě konkrétních dotazů klienta ve věci darování a darovací smlouvy k nemovitosti

- úpravy a doladění smlouvy - právník upraví a doladí návrh smlouvy dle konkrétních potřeb a návrhů klienta

Klient tak za jednotnou a konečnou cenu 2 500 korun českých získá celý vějíř služeb, spojených s darováním darované nemovitosti a to bez jakýchkoliv příplatků a doplatků. Cena se hradí bezhotovostně na sdělené číslo bankovního účtu kanceláře a to po zpracování dokumentů, což naše kancelář prokazuje zasláním všech či části dokumentů v elektronické podobě klientovi.

 

PROFI DAROVACÍ SMLOUVA od právníka. I darování může být poučné a zajímavé

Darování nemovitosti je jak pro dárce, který daruje nemovitost, tak pro obdarovaného, který nemovitost přijímá do svého vlastnictví důležitým životním předělem. Tento životně významný okamžik si zaslouží své pojmenování a označení. Tímto označením je PROFI Darovací smlouva.

PROFI DAROVACÍ SMLOUVA je:

darovací smlouva sestavená přímo na míru klienta a pro jeho konkrétní potřeby

- je komplexní provedení procesem převodu nemovitosti formou darování

- je profesionální a související právní poradenství s převodem nemovitosti darováním

- je jednoduchá a rychlá komunikace prostřednictvím mailu, z pohodlí vašeho domova či práce

- je rychlé zpracování darovací smlouvy i dalších dokumentů, v případě potřeby i do druhého dne od objednání

- je férové jednání, vždy platí to, co bylo napsáno v mailu, tedy co slíbíme to také splníme

- je garance správnosti, bezchybnosti a bezproblémového vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

- je vaše jistota, klid a informovanost

- je kompletní a konečná cena za vše 2 500 korun

Chceme naším přístupem ke klientům a k samotnému procesu darování nemovitosti ukázat význam a důležitost pojmu darování a darovací smlouva. Chceme pojmu dát značku, tedy značku kvality, kterou si zaslouží.

Když si lidé představí automobil, objeví se jim před očima spontánně značka Škoda, nebo Volkswagen či Hyunday. Když si lidé představí darovací smlouvu či obecně proces darování, objeví se jim před očima popsaný papír. Co je na papíru tak hodnotné, aby se za to muselo platit? Popsat papír několika staženými ustanoveními z internetu je přeci snadné a dokáže to téměř každý. Ano, i sestavit dětskou motokáru dokáže téměř každý, ale vyrobit si plnohodnotné auto už nikoliv.

Chceme tak v tomto článku ukázat, že i darovací smlouva a kvalitní proces darování může být samo o sobě značkou kvality a dobrého pocitu z celého procesu darování.

Jako dárce nebo obdarovaný či obdarovaná chcete mít pocit, že vše proběhlo v pořádku, že se na nic nezapomnělo, že jste neudělali nějakou chybu, nebo že vám ve smlouvě či souvisejících materiálech něco chybí, že vás darování někam posunulo, že jste se o darování něco nového a zajímavého dověděli a že tento velmi důležitý životní proces byl pro vás v mnoha ohledech přínosem.

MÁTE ZÁJEM O ZPRACOVÁNÍ PROFI DAROVACÍ SMLOUVY A SOUVISEJÍCÍ PŘEVODNÍ DOKUMENTY VČETNĚ NÁVRHU NA VKLAD, NÁVODU NA VYŘÍZENÍ A PORADENSTVÍ ZA ČÁSTKU 2 500 KORUN - ptejte se nebo si službu objednejte na mailu advokátní kancelář PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM

 

Návod na vyřízení vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí

Mnoho čtenářů a klientů se ptá, jak správně postupovat po zpracování darovací smlouvy a vyřízení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Postup je daný a je třeba ho přesně dodržovat, aby vše mohlo řádně proběhnout.

Po zpracování darovací smlouvy je třeba tuto smlouvu vytisknout minimálně v jednom vyhotovení. Je logické, že jednu smlouvu bude požadovat i každá ze stran. Ta povinná darovací smlouva je určena pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Tato darovací smlouva je nejdůležitější. Darovací smlouva určená pro katastr nemovitostí totiž musí obsahovat jednu velmi důležitou povinnost, resp. náležitost. Podpisy všech smluvních stran musí být na této smlouvě úředně ověřeny. Pokud by některý z podpisů nebyl ověřen, jednalo by se o hrubou vadu smlouvy, která by vedla k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Ověření podpisů lze realizovat na těmito způsoby:

1) pobočka České pošty - asi nejdostupnější možnost

2) obecní či městský úřad - matrika

3) advokátní prohlášení o pravosti podpisu

4) notářské ověření podpisu

5) České velvyslanectví - pokud se nacházíte v zahraničí

Všechny z výše uvedených způsobů ověření podpisů darovací smlouvy jsou rovnocenné a mají stejné právní následky. Není přitom nutné, aby každá ze stran podepsala darovací smlouvu v jeden den. Stačí když jeden den podepíše darovací smlouvu například dárce a nějaký jiný den obdarovaný. Problém to není.

Po ověření podpisů na darovací smlouvě, postačí obyčejné podpisy na minimálně dvou výtiscích návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Jsou proto určeny speciální kolonky, které najdete u osobních údajů každého z účastníků darovací smlouvy.

S dvěma návrhy na vklad a jedním výtiskem darovací smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků navštíví dárce nebo obdarovaný podatelnu katastrálního úřadu, kde tyto dokumenty podají a uhradí správní poplatek ve výši 1000 korun. Jediný dokument, který si z katastru odnesete zpět bude jeden výtisk formuláře návrhu na vklad s razítkem podacím katastrálního úřadu, který bude sloužit jako doklad o zahájení řízení.

Není nutné navštěvovat podatelnu katastrálního úřadu, pokud je pro účastníky osobní návštěva katastrálního úřadu náročná, nebo pro problematická. V takovém případě vložíte do poštovní obálky jeden výtisk darovací smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků a jeden výtisk návrhu na vklad s obyčejnými, neověřenými podpisy všech účastníků. Na přední stranu návrhu na vklad do horního pravého roku musíte nalepit kolkovou známku v hodnotě 1000 korun. Vše pak zašlete na příslušný katastrální úřad ideálně na doručenku.

Po řádném podání a zahájení řízení o vkladu pak budete čekat povinnou lhůtu po kterou nemůže katastrální úřad vklad zapsat. Po té se čeká cca 2 až 5 týdnů, než katastrální úřad vklad definitivně povolí.

 

Darovací smlouva na nemovitost je opět v kurzu

Zájem o zpracování, přípravu, revizi či kontrolu darovací smlouvy na nemovitost se opět zvyšuje. Lidé už pochopili, že je výhodnější darovat nemovitost, tedy dům, byt či pozemek na základě darovací smlouvy a to spíše než celou věc řešit závětí pro případ smrti či jinými obdobnými způsoby.

Darování  nemovitosti prostřednictvím darovací smlouvy je tak stále oblíbenější formou převodu domu, bytu nebo pozemku.

Zájem o darovací smlouvy narůstá

Pro rok 2015 zjišťujeme nárůst zájmu o zpracování darovacích smluv o více než 15 procent proti roku předešlému. Důvodem jsou jak rozsáhlé změny nového občanského zákoníku, tak i zvýšená osvěta a informovanost lidí o možnosti darování nemovitostí v jejich vlastnictví.

Darování nemovitosti je tak jedním ze svou nejrozšířenějších způsobů převodu nemovitosti, hned vedle převodu kupní smlouvou. Kromě samotného darování se také lidé naučili požadovat vkládání podmínek a dalších ustanovení do darovacích smluv. Příkladem je vložení výměnku, věcných břemen, resp. služebností, zákaz dalšího prodeje nemovitosti v době života dárce a mnoho dalších podmínek.

Lidé o darovací smlouvě a darování nemovitosti více přemýšlejí

Lidé tak o darování nemovitosti a jejích podmínkách velmi přemýšlejí a nejedná se v drtivé většině klientů o pouhou formalitu. Naši klienti si stále více uvědomují, že darovací smlouva je jeden z nejvýznamnějších dokumentů, které ve svém životě kdy uzavřeli. Darovací smlouvou totiž svým nejbližším darují svou nemovitosti nebo celé své jmění, aby s ním jejich potomci dále nakládali a užívali jí.

Lidé už tolik vzorům darovacích smluv nevěří

V rámci darování nemovitostí a darovacích smluv také zaznamenáváme nižší využívání různých pochybných volně stažitelných vzorů darovacích smluv na internetu. Tyto vzory se tváří jako způsob, který ušetří lidem částku kolem 2 000 korun, ale to vše za cenu nekvalitního produktu, nekvalitní darovací smlouvy, která velmi často obsahuje chyby a nejasnosti a to často i v případě, kdy na základě této darovací smlouvy katastrální úřad vklad vlastnického práva provede.

Velmi často tak řešíme napadání darovacích smluv ze strany rodinných příslušníků a příbuzných obdarovaného či dárců, kteří se snaží vůli dárce zpochybnit, a to často až po jeho smrti, kdy se dárce nemůže bránit a své stanovisko potvrdit. Darovací smlouvy jsou pak zneplatňovány z formálních důvodů či chyb, kterých si dárce ani obdarovaný v době vyplňování vzoru nevšimli.

 

Lidé přestávají slepě a nekriticky užívat vzor darovací smlouvy

V roce 2015 sledujeme poměrně zřetelný trend snižování zájmu o nekritické a povrchní používání vzorů darovací smlouvy. Darovací smlouva ve formě amatérsky zpracovaného vzoru je totiž velmi nebezpečná a úspora 2 500 korun může nakonec klienta vyjít velmi draho. Někdy může být dokonce záměr převodu nemovitosti darování přímo zmařen.

Lidé tak už o volně stažených vzorech darovacích smluv, které mají dárcům či obdarovaným pomoci s darováním nemovitosti, tedy domu, bytu či pozemku, začali významně přemýšlet. Tyto vzory navíc nepoužívají automaticky. Tuto skutečnost sledujeme a potvrzuje ji několik jasných skutečností:

1) Dárce nebo obdarovaný si nechává vzorovou darovací smlouvu zkontrolovat u právníka, případně si ji nechává upravit. Lidé také často poté co zjistí, že cena za kompletní zpracování darovacích smluv, návrhů na vklad a návodu  není vysoká, si nechávají nakonec tyto dokumenty zpracovat u advokáta/právníka, který je zpracuje kvalitně a s garancí bezvadnosti.

2) Dárce a obdarovaní poptávají opravu darovací smlouvy ve chvíli, kdy je darovací smlouva zpochybněna na katastrálním úřadu z důvodu nějaké vážné či drobnější vady. Lidé se tak následně už raději obrátí na právníka nebo advokáta a neriskují už další chyby v převodu darování.

3) Dárce a obdarovaný se častěji dotazují na cenu za zpracování převodních dokumentů k darování nemovitosti a zdůvodňují to tím, že nemají důvěru k volně staženému vzoru - darovací smlouvy.

Vyplňování vzorů pro darovací smlouvu lze přirovnat k tomu, jako kdybychom si sami zašívali roztržené čelo. Ano můžeme vzít jehlu a obyčejnou nit a rozbitou hlavu si zašít sami, nebo to mohou udělat naši blízcí, ale jen málokdy bude výsledek tak jistý a kvalitní, jako kdy ránu zašije zkušený lékař, včetně desinfikování rány nejmodernějšími medikamenty. V tom lepším případě vám rána sroste a zůstane vám jizva, nebo v tom horším případě dostanete do rány zánět a budete muset lékaře stejně navštívit. To vše v době, kdy už jste mohli být dávno vyléčení, pokud by jste nechtěli ušetřit a nezašívali si ránu amatérsky vlastními silami.

 

Darování je i po přijetí NOZ nejlevnější způsob převodu nemovitosti

Darování nemovitosti, tedy bytu či domu na základě darovací smlouvy je i po přijetí Nového občanského zákoníku a dalších předpisů stále bezkonkurenčně nejlevnějším způsobem převodu nemovitosti na obdarovaného. Jedná se také o způsob nejvýhodnější, pokud jsou dárce a obdarovaný příbuznými osobami.

Darování nemovitosti je osvobozeno od daně z příjmu

Darování nemovitosti, tedy domu, bytu nebo pozemku je mezi příbuznými stále osvobozeno od daně z příjmu z daru, kterou známé z minulé doby jako daň darovací. Pokud jsou osoby v příbuzenském poměru jako rodiče, děti, rodiče manžela, manžel, prarodiče, vnuci, vnučky, strýcové, tedy, či osoby, které s dárcem žili alespoň rok před realizací převodu formou darování a společně hradili náklady společné domácnosti, nebo byli na sebe odkázáni výživou, pak nemusí tuto daň hradit.

V dané souvislosti pak nemusí dárce ani obdarovaný nechávat zpracovávat odhad ceny nemovitosti a hradit tak náklady na zpracování posudku v hodnotě 1500 až 3000 korun.

Na katastrálním úřadě se hradí poplatek za darování tisíc korun

Hlavním výdajem spojeným s převodem nemovitosti formou daru a darovací smlouvy je nutnost uhradit správní poplatek ve výši 1000 korun na katastru nemovitostí. Poplatek se hradí buď formou kolkové známky, pokud je návrh na vklad a darovací smlouva zasílány poštou, nebo se hradí přímo na podatelně katastrálního úřadu.

Zpracování darovací smlouvy odborníkem stojí 2500 korun

Dalším a posledním výdajem, který sice už není nezbytný, ale můžeme ho jen doporučit, je zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návodu na vyřízení věci odborníkem, tedy advokátem. Výše částka za zpracování těchto dokumentů na klíč, vše pohodlně a rychle, přímo z Vašeho domova od počítače není nikterak horentní. Zpracování všech potřebných dokumentů činí například u naší kanceláře ProfiPravnik.cz celkovou cenu 2500 korun. Cena je konečná. Objednat službu - PROFI Darovací smlouvy je možné na mailu: ProfiPravnik@gmail.com

Objednávkou zpracování darovací smlouvy a dalších potřebných převodních dokumentů zajistíte, že s věcí nebude mít dárce ani obdarovaný žádné starosti, a dokumenty budou zpracovány v potřebné kvalitě se zárukou bezproblémového vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

Žádné jiné výdaje už se smlouvou darovací a darováním jako takovým již spojeny nejsou.

 

Darování na základě darovací smlouvy je osvobozeno od daně z příjmu. Pozor ale na  povinnosti!

Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy je sice osvobozeno od daně z příjmu, obdarovaný však má povinnosti na které se nesmí zapomínat. Dodatečnou povinnost také přinesla novelizace zákona o dani z příjmu. ČTĚTE DÁLE!

Dar, který je osvobozen od daně z příjmu, dříve daň darovací, se nemusí v rámci daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob přiznávat, ani uvádět v daňovém přiznání. Obdarovaný získal dar, který je od daně osvobozen a tím pro něj povinnosti spojené s teoretickou daňovou povinností končí.

Dar vyšší než pět milionů korun musí hlásit obdarovaný finančnímu úřadu

Podle novely zákona však byla obdarovaným v rámci regulace a důvodu daňové kontroly dána důležitá povinnost. Darování mezi příbuznými osobami sice zůstává i nadále od daně z příjmu osvobozeno, obdarovaný však musí dar ohlásit finančnímu úřadu v případě, kdy hodnota daru přesahuje částku 5 milionů korun. Jedná se o povinnost, kterou musí dodržovat všichni obdarovaní. S nedodržováním povinnosti jsou spojeny výrazné sankce a pokuty.

Prakticky se tak dar ohlásí finančnímu úřadu ve formuláři pro podání daňového přiznání, kde se dar a odhadovaná hodnota daru uvede v příslušných políčkách určených pro dary osvobozené od daně z příjmu. Pokud si nebude obdarovaný jistý, jak formuláře správně vyplnit, doporučujeme ohlášení daru, alespoň neformálním způsobem standardním dopisem finančnímu úřadu, kde obdarovaný popíše řádně darované nemovitosti a uvede, že tímto oznámením plní ustanovení zákona a ohlašuje darování nemovitosti s hodnotou vyšší než pět milionů korun.

V případě osvobození nemusí obdarovaný podávat daňové přiznání

V případě darů a darování v hodnotě nižší než pět milionů korun se pro dárce a obdarované nic nemění a kromě osvobození daru od daně z příjmu už obdarovaní žádné další povinnosti nemají.

Výjimkou je pouze nutno podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (nikoliv daň z nabytí nemovitých věcí), kterou podá obdarovaný k místně příslušném finančnímu úřadu v obvodu, kde se nachází příslušná nemovitost.

 

Lidé darovací smlouvy používají stále častěji. Chtějí sami určit komu jejich majetek připadne

Dárci, zejména ti staršího věku využívají darování nemovitosti formou darovacích smluv stále častěji. Na darování oceňují jeho snadnost a také výhodnost. Darováním totiž dárce sám na základě vlastního uvážení ovlivní komu svůj majetek daruje. V případě dědického řízení už toto tak jisté není. ČTĚTE DÁLE!

Díky darování nemovitosti rozhodne o vlastnictví dárce už za svého života

Darování totiž umožňuje dárcům rozdělit svůj majetek, zejména vlastnictví nemovitostí přesně tak, jak si přeje. Starší dárci tak ještě za svého života využívají možností, které jim přináší zejména NOZ, aby své nemovitosti darovali obdarovanému ještě za svého života. Darováním nemovitosti za života dárci předcházejí tomu, aby se o jejich majetku rozhodovalo až po jejich smrti, kdy už se nemohou útokům či žalobám neúspěšných dědiců řádně bránit.

Darování nemovitosti nejčastěji potomkům

Dárce tak většinou daruje darovací smlouvou své nemovitosti, tedy byty, domy, nebo pozemky tomu ze svých potomků, který se vůči němu choval nejlépe a který mu také poskytoval v době jeho stáří nejlepší a nejupřímnější péči a projevoval o dárce skutečný a vřelý zájem. Dárce tak daruje svůj majetek tomu z potomků, který ho měl skutečně nezištně rád a on jeho. V jeho rozhodnutí přitom nemůže dárci nikdo překážet. Je pouze na dárci jako vlastníkovi předmětných nemovitostí, komu tyto nemovitosti daruje.

Rozhodnutí o darování, tedy darovací smlouvu a převod na jejím základě nemůže úspěšně zpochybňovat či napadnout žádný jiný příbuzný a dokonce ani sourozenec obdarovaného, který nedostal nic. Není tak pravdou, že obdarovaný, nebo dárce se musí s ostatními dětmi dárce finančně či jinak vyrovnat, nebo že ostatní sourozenci či jiní příbuzní obdarovaného mohou převod darováním napadnout, pokud právě oni nic nedostali. Není to pravda. To však platí pouze za předpokladu, že darování na základě darovací smlouvy od obdarovaného proběhne řádně a správně. Zejména je třeba zajistit, aby darovací smlouva, nebo návrh na vklad do katastru nemovitostí neobsahovali chyby či nejrůznější vady, které by dali možnosti neúspěšným sourozencům či jiným příbuzným převod dárce na obdarovaného zpochybnit.

Bezchybnost darovací smlouvy zajistí především profesiolnální zpracování

Správnost a bezchybnost smlouvy zajistí jak dárci tak obdarovanému nejlépe zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení v profesionální kvalitě, kterou nabízíme v naší advokátní kanceláři ProfiPravnik.cz za celkovou, konečnou a garantovanou částku 2500 korun. Vše rychle a spolehlivě vyřízeno přes internet bez nutnosti navštěvovat advokátní kancelář a připlácet za zbytečné schůzky a porady s advokátem. Veškerá komunikace, poradenství a pokyny tak probíhají on-line přímo mailovou komunikací.

MÁTE ZÁJEM O ZPRACOVÁNÍ PROFI DAROVACÍ SMLOUVY A SOUVISEJÍCÍ PŘEVODNÍ DOKUMENTY VČETNĚ NÁVRHU NA VKLAD, NÁVODU NA VYŘÍZENÍ A PORADENSTVÍ ZA ČÁSTKU 2 500 KORUN - ptejte se nebo si službu objednejte na mailu advokátní kancelář PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM

 

Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání

Darování nemovitosti je možné kombinovat s dohodou o vypořádání, kdy se v rámci darování nemovitosti darovací smlouvou pro jednoho ze sourozenců, dohodnout dárce, obdarovaný a jeho sourozenec na vypořádání pro toho z potomků dárce, který obdarován nemovitostí nebyl. ČTĚTE DÁLE!

Velmi často se stávají případy, že dárce, například otec či dědeček, daruje svůj dům, nebo byt či pozemek tomu z potomků, který v tomto bytě či domě společně s dárcem bydlí. Je to logická a pochopitelná úvaha. Protože však sourozenec obdarovaného nic dárci neudělal a chová se k němu rovněž hezky, měl by rovněž dostat nějakou část majetku dárce. Jak tento cíl zajistit a zrealizovat svým čtenářům nyní poradíme.

Je třeba, aby byly zpracovány součastně a najednou tyto nezbytné dokumenty:

1) Darovací smlouva s návrhem na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí

2) Dohoda o vypořádání - většinou finanční uzavřená buď mezi sourozencem obdarovaného a obdarovaným, nebo mezi sourozencem obdarovaného a dárcem, případně mezi všemi těmito stranami.

Tyto dokumenty se následně společně podepíší.

Smyslem darovací smlouvy a návrhu na vklad uzavřený mezi dárcem a obdarovaným, který získá darováním příslušnou nemovitost je přechod vlastnického či spoluvlastnického práva na obdarovaného.

Dohoda o vypořádání k darovací smlouvě

Smyslem dohody o vypořádání je pak vypořádání nároků druhého sourozence či jiného příbuzného tak, aby nebyl darováním pouze jednomu z dětí dárce poškozen. Dárce přitom nemusí v tomto případě nemovitost dělit a převádět na své děti podíly darovaných nemovitostí. Tím by totiž výrazně ztížil práva toho z dětí, který v domě či bytě bydlí a užívá ho. V krajním případě by totiž mohlo hrozit, že dojde k prodeji takovéto nemovitosti, aby se druhé z dětí domohlo vypořádání z tohoto spoluvlastnictví, což bývá velmi často provázeno dlouhými a nepříjemnými soudními spory.

Co musí dohoda o vypořádání k darovací smlouvě obsahovat

V dohodě o vypořádání se tak uvede, že druhé z dětí, či sourozenců získá od obdarovaného, tedy od prvního z dětí částku odpovídající nějaké části hodnoty nemovitosti. Nejčastěji se bude jednat o několik stovek tisíc korun. Tím se zajistí, že zatímco jeden z dětí dárce získal celou nemovitosti, druhé z dětí získá nárok na úhradu dohodnuté či dárcem stanovené částky jako vypořádání, čímž budou uspokojeni všichni sourozenci.

Velmi často se totiž částka vypořádání hradí z hypotečního úvěru, kterou si obdarovaný jako sourozenec zajistí za účelem možnosti vyplacení částky vypořádání sourozenci.

Možné jsou i další varianty řešení výše uvedeného cíle, které je však třeba konzultovat s odborníkem. V našem případě je možné se o věci poradit v naší právní poradně ZDE!

Je velmi důležité, aby všechny zmíněné dokumenty splňovaly potřebné náležitosti a byly právně precizně správně zpracované. Pokud využijete služeb naší internetové advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz na mailu ProfiPravnik@gmail.com, získáte tuto právní službu na klíč za celkovou cenu 3500 korun. V ceně je zpracování darovací smlouvy, návrhu na vklad, návodu na vyřízení a dohody o vypořádání

 

Darovat darovací smlouvou můžete i podíly na nemovitostech

Dárce může darovat svůj byt, dům nebo pozemek nejen jako celek, ale také jako podíl na těchto nemovitostech. Dárce tak není nucen darovat celou nemovitost jednomu obdarovanému, ale třeba i několik obdarovaným ve stejných poměrech a podílech. Tím dárce docílí spravedlivého obdarování darovací smlouvou všech svých potomků. ČTĚTE DÁLE!

Pokud má tedy dárce tři děti a chce je spravedlivě obdarovat svou nemovitostí, pak tomu nic nebrání. Jak dům, tak byt, nebo pozemek může dárce darovat i formou spoluvlastnického podílu. V daném případě by každé z dětí jako obdarovaných získalo spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3. Pokud by obdarovanými byly dvě osoby, pak by spoluvlastnický podíl činil 1/2 pro každého z nich.

Spoluvlastnické podíly darované darovací smlouvou nemusí být stejné

Není přitom překážkou darovat jednomu z obdarovaných větší podíl, než druhému z obdarovaných. O konkrétní výši podílů se může dárce sám rozhodnout a nikdo mu do toho nemůže mluvit. Je třeba však mít spoluvlastnické podíly, jejich výši i definici v darovací smlouvě řádně a správně upravené. Například v případě darování bytu není určení spoluvlastnických podílů nic jednoduchého a v případě zpracováních darovacích smluv svépomocí, či pomocí vzorů dělají dárci a obdarovaní v tomto určení velké a opakované chyby.

Pozor u darování bytů. Podíl musí být i na společných částech a pozemcích

Jak jsme si již řekli v jiných článcích, spolu s bytovou jednotkou je předmětem daru i spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku, kde se byt nachází. Pokud se však převádí spoluvlastnické podíly na více obdarovaných, je třeba také spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku rozdělit příslušnými podíly. Defakto tak dělíme dále již daný spoluvlastnický podíl. Zní to možná složitě, ale ono to také trošku složité je. I právníci tak musejí dávat u darovacích smluv na bytové či nebytové jednotky dávat velký pozor, aby neudělali chybu v číslech vyjadřujících spoluvlastnické podíly, které připadnou jednotlivým obdarovaným.

Pozemek lze rozdělit při darování i reálně

Pokud jde o pozemky, nemusí dárce darovat více obdarovaným spoluvlastnické podíly na pozemku, ale může pozemek na dané části reálně rozdělit a vytvořit z něj tři nové pozemky, které daruje každému z obdarovaných. Tento postup je však časově i finančně výrazně náročnější, než samotné darování spoluvlastnického podílu na obdarované.

Zpracování převodu nemovitosti v rámci darování a darovací smlouvy na více obdarovaných formou spoluvlastnických podílů můžete zajistit objednáním naší PROFI Darovací smlouvy na adrese naší internetové advokátní kancelář ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com

 

Manželé si nemohou darovat darovací smlouvou nemovitost ze společného jmění manželů

Manželé si nemohou sami jednomu z nich darovat darovací smlouvou byt, dům nebo pozemek. Dárce totiž nemůže sám sobě darovat nemovitost. Existuje však řešení, které umožní manželům převod společného majetku na jednoho z nich. A nemusí to být přitom tak drahé jako zúžení společného jmění manželů. ČTĚTE DÁLE!

Řešení dané situace, které máme vyzkoušené a promyšlené v naší internetové advokátní kanceláři ProfiPravnik.cz je překvapivě jednoduché a lze ho aplikovat univerzálně. Obejdeme tak překážky zákona a naopak využijeme možností, které nám Nový občanský zákoník dává.

Lze tak docílit cíle, kdy manželé, kteří mají nějaký dům, byt nebo pozemek ve společném jmění manželů mohl být vložen do výhradního vlastnictví pouze jednoho z nich. To vše s využitím převodu prostřednictvím darovací smlouvy a tedy obyčejného darování. Manželé tak nemusí využívat časově i finančně náročný způsob zúžení společného jmění manželů, který mohou vyřídit pouze u notáře při osobní návštěvě a vyřízení.

I v tomto případě dokážeme věc řešit on-line způsobem, prostřednictvím internetu v rozsahu naší PROFI Darovací smlouvy.

Konkrétní řešení sdělíme objednateli při objednání služby zpracování převodních dokumentů v rámci darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení na naší mailové adrese: ProfiPravnik@gmail.com.

 

Zákaz zcizení při darování nemovitosti darovací smlouvou je nutné řešit s bankou

Právní zátěž nemovitosti ve formě zástavního práva banky a souvisejícího zákazu zcizení není překážkou darování takto zatížené nemovitosti darovací smlouvou. Vše je třeba pouze řešit ve spolupráci s bankou na základě kvalitní a bezchybné darovací smlouvy. ČTĚTE DÁLE!

Zákaz zcizení chrání banku před něchtěným převodem, včetně darování

Zákazem zcizení předmětné nemovitosti, které je navíc zaneseno do evidence katastru nemovitostí sleduje banka, které svědčí tento zákaz, aby bez jejího svolení nemohlo dojít k převodu jí zastavené nemovitosti. V životě vlastníka se však může stát mnoho věcí, které přinutí tohoto vlastníka k nutnosti nemovitost či její část darovat nějakému obdarovanému. V takovém případě lze věc velmi dobře řešit.

Takovým důvodem může být například potřeba převést část nemovitosti na manželku, která přistoupí následně k placení hypotéky, nebo převod části nemovitosti na dítě, které chce nemovitost opravit a zrekonstruovat.

Při darování nemovitosti se zákazem czizení je nutno postup konzultovat s bankou

Správným postupem v takovém případě je, kvalitní a profesionální zpracování návrhu darovací smlouvy  i návrhu na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí. S těmito dokumenty se pak vlastník dostaví do banky, nebo je předem bance zašle k posouzení spolu s žádostí o umožnění převodu dle přiložené darovací smlouvy a návrhu na vklad.

Banka následně musí zákaz zcizení nemovitosti u katastru nemovitostí zrušit, aby umožnila převod zatížené nemovitosti na obdarovaného. Následně pak po převodu může být zákaz zcizení nemovitosti obnoveno. Věc je však nutno v takovém případě řešit tímto způsobem s bankou, která by jinak mohla převod zablokovat.

Samotná zástava převodu nemovitosti dle darovací smlouvy nebrání

Pokud není nemovitost zatížena zákazem zcizení, a je na ní pouze uvedeno zástavní právo banky, není pro samotný převod darováním povolení banky třeba. Katastrální úřad vlastnické právo obdarovaného zapíše bez jakéhokoliv vyjádření příslušné banky. Přesto však vřele doporučujeme informovat banku o daném převodu už z důvodu, že vlastníkovi nemovitosti, tedy dárci může vzniknout povinnost uhradit bance z důvodu porušení zástavní smlouvy nějakou smluvní pokutu.

Tohoto nebezpečí se však dárce zprostí, pokud banku informuje o záměru převodu a vyžádá si eventuelně i její souhlas či vyjádření.

V uvedeném případě nemovitosti zatížené zákazem zcizení uvedenou skutečnost zahrnujeme do textu darovací smlouvy tak, aby měla banka co nejlepší podklad pro povolení tohoto převodu a zajištění dalších potřebných úkonů. Nicméně nemůžeme souhlas banky garantovat. Je vždy na zvážení každé konkrétní banky, zda převod zatížené nemovitosti umožní či nikoliv.

 

Darování je nejen oprávnění, ale také závazek vůči dárci

Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy na nemovitost je nejen oprávněním a přínosem pro obdarovaného, ale také je to velký závazek vůči dárci. Součástí darovacího práva a darování jako takového je také vděčnost dárce a nutnost chovat se k dárci určitým způsobem. ČTĚTE DÁLE!

Darovací smlouva nesmí obsahovat protiplnění

Darovací smlouva nesmí obsahovat z hlediska své podstaty žádné materiální protiplnění. Nicméně jako morálním protiplněním pro dárce je zde určitá vděčnost obdarovaného a jeho chování vůči dárci v souladu s dobrými mravy. Obdarovaný přijímá majetek, který budoval a financoval dárce a dárce se tak zbavuje jednoho z možných zdrojů zajištění svého života a životních nákladů. Obdarovaný by proto měl být připraven pomoci dárci v době jeho nemohoucnosti či nouze tak, aby dárce na obdarování nebyl výrazněji poškozen.

Obdarovaný musí o dárce projevovat zájem

Povinností obdarovaného je tak také projevovat o dárce zájem. Tedy stýkat se s dárcem, být s ním v kontaktu, nebo reagovat na výslovný zájem dárce o setkání či pomoc. Obdarovaný by takovou výzvu dárce, která není účelová, vyhovět. Obdarovaný by měl rovněž pomoci dárci s léčením a výdaji na léčení, pokud je dárce potřebuje pro své léčení, nebo jsou pro jeho léčení vhodné.

Porušení povinností obdarovaného může vést k vrácení daru

Porušení povinností obdarovaného vůči dárci může teoreticky vést k žádosti dárce o vrácení daru od obdarovaného, nebo jeho finanční hodnoty. V tomto smyslu tak přímo ze zákona a nikoliv ze smlouvy povinnosti obdarovaného chovat se k dárci v souladu s dobrými mravy a poskytovat mu potřebnou podporu.

Tyto povinnosti jsou znásobeny navíc tím, že dárce a obdarovaný bývají ve velké většině příbuzné osoby, často v první, přímé linii. Už fakt, že je obdarovaný dítě dárce, zakládá povinnost obdarovaného se o dárce řádně postarat, případně se k němu chovat v souladu s morálními pravidly.

 

Darovacích smluv se nebojte. Darování nemovitosti je silným vlastnickým titulem

Mezi klienty a ve veřejnosti se traduje, že darování, nebo nabytí vlastnického práva darováním na základě darovací smlouvy na byt, dům či pozemek, není spolehlivým vlastnickým nebo nabývacím titulem, protože dárce může požadovat kdykoliv vrácení daru. Není to pravda. Darování je velmi spolehlivým institutem, který velmi kvalitně zabezpečuje vlastnické právo obdarovaného. ČTĚTE DÁLE!

Aby však mohla darovací smlouva působit jako kvalitní vlastnický nebo nabývací titul, tedy potvrzení o vlastnictví a nabytí nemovitosti, musí být zpracována kvalitně a bezchybně. Musí také obsahovat všechny potřebné a nutné náležitosti, které dále musí být velmi dobře formulovány, v souladu se zavedenou, dlouhodobou a obecně přijímanou praxí.

Vlastnické právo nabyté na základě darovací smlouvy je silné

Vlastnické právo, které obdarovaný nabude na základě darovací smlouvy má stejnou sílu, význam i ochranu, jako vlastnické právo nabyté například kupní smlouvou či dědictvím. Vlastnické právo získané darováním tak požívá zákonnou ochranu a nelze ho zrušit či úspěšně napadnout, pokud celý proces darování proběhl řádně a bezchybně. Důležité tak je, aby darovací smlouva obsahovala vše potřebné, stejně jako návrh na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

Teoretická možnost vrácení daru, která se velmi často zmiňuje je pouze teoretickou možností, která ale v zásadě vůbec nikdy nemusí pro obdarovaného nastat. Vše však záleží pouze a jenom na obdarovaném a jeho chování. O tom, zda bude moci dárce darování nárokovat zpět, rozhoduje zase pouze obdarovaný.

Vrácení daru je vyjímečným institutem

Je nepravdivým mýtem, že vrácení daru pro nouzi dárce, je možné kdykoliv využít v případě, kdy je životní úroveň dárce po realizaci daru špatná. Takto to samozřejmě není. Dárce má nárok pouze na podporu od obdarovaného v případě finanční či sociální tísně, do které se mimo jiné dostal také realizací daru. Toto právo je tak právem morálním. Povinnost potomka či obdarovaného postarat se o svého rodiče, prarodiče, tedy dárce vyplývá i z jiných právních předpisů. Je přitom v pořádku, že obdarovaný, který získá mnohasettisícový majetek od dárce, také dárce nenechá zemřít někde na ulici, ale dokáže se o něj postarat. Teprve poté, kdyby obdarovaný odmítl poskytnou dárci podporu je na místě požadovat vrácení daru po obdarovaném.

Je tedy třeba i u darovací smlouvy rozlišit morální odpovědnost postarat se o dárce, kterým je nejčastěji rodič či prarodič obdarovaného a poskytnout jim v případě jejich nouze nějakou nezbytnou podporu a sílu a platnost nabytí vlastnického práva na základě darovací smlouvy.

Pokud se obdarovaný chová k dárci v souladu s dobrými mravy, nemůže o dar přijít

Pokud tedy plní obdarovaný své morální povinnost poskytnout dárci nezbytnou pomoc a podporu, dárce neuráží a nepoškozuje, a projevuje o něj přiměřený  zájem, tak se nikdy nemusí obávat zpochybnění svého vlastnického práva nabytého darováním na základě řádné a bezchybné darovací smlouvy, kterou s dárcem uzavřel.

Kromě výše uvedené garance vlastnického práva získaného darem, platí i další výhody darování darovací smlouvou, tedy zejména rychlost, nízká cena a osvobození od daně z příjmu či jiných možných daní.

 

Darujete byt? V darovací smlouvě na byt musí být nová prohlášení

Pokud daruje dárce obdarovanému byt či nebytový prostor v bytovém domě, musí v darovací smlouvě uvést nová prohlášení a ustanovení, které přinesly poslední změny souvisejících právních předpisů a zejména NOZ. V případě, že tato prohlášení budou v darovací smlouvě chybět, může to být důvod k zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí. ČTĚTE DÁLE!

Katastrální úřady vyžadují ve smlouvách zvláštní prohlášení

I katastrální úřady přitvrzují ve své snaze o zajištění správnosti a bezvadnosti darovacích a kupních smluv. To se projevuje tím, že právní katastrálního úřadu stále častěji přerušuje řízení, nebo dokonce zamítá návrh na vklad z důvodu chybějících ustanovení ve smlouvě, která považuje za nutné a zákonem vyžadované. Samozřejmě i pohled právníků katastrálních úřadů se může lišit a také se často liší. Názor právníka katastrálního úřadu tak v zájmu zajištění rychlosti řízení musíme respektovat. Pokud bychom ho nerespektovali, můžeme se sice odvolávat a soudit, ale tím dosáhneme pouze neadekvátního protažení celého řízení, což je pro dárce i obdarovaného většinou nepřijatelné.

Vyžadovaná prohlášení v darovací smlouvě uvádějte hned při zpracování

V naší praxi se nám tak velmi často a tedy častěji než dříve stává, že katastrální úřady vyžadují doplnění ustanovení, která dříve v darovacích smlouvách být nemusel a nikdo to ani nevyžadoval. Proto je vhodné se na takové výhrady připravit a požadovaná ustanovení či prohlášení do darovacích smluv zahrnovat automaticky a to v každé nové smlouvě. Laik samozřejmě neví a nemůže ani tušit co konkrétně katastrální úřady a jejich právníci v běžné praxi požadují a jaké mají nároky na darovací smlouvy. I to je také jedna z výhod využití služeb odborníků, tedy ideálně advokátní kanceláře, která se touto problematikou zabývá a je tak schopná přizpůsobit obsah a formu darovací smlouvy i návrhu na vklad požadavkům katastrálního úřadu.

Jedním z příkladů prohlášení vyžadovaného katastrálním úřadem je, že bytová jednotka, která je darována a je tedy předmětem převodu podle darovací smlouvy, není převáděna do vlastnictví poprvé, tedy nejedná se o první převod jednotky do vlastnictví, kdy jsou na převodní dokumenty kladeny jiné podmínky a povinnosti a že na bytové jednotce nebyly provedeny stavební a jiné úpravy, které by měnili dispozici bytu v rozporu s prohlášením vlastníka, tedy v rozporu s tím jak byt vypadal v době kdy se v domě vymezovaly bytové a nebytové jednotky.

Chyba v darovací smlouvě, nebo neuvedení požadovaného vede k zamítnutí návrhu

Zdá se to jako poměrně nevýznamné a zbytečné ustanovení, nicméně už jsme byli svědky toho, že katastrální úřad si vyžádal doplnění tohoto ustanovení do smlouvy a dodatečně se tak toto muselo zajišťovat, protože v opačném případě by došlo k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dalším prohlášením, které můžeme dárci a obdarovanému v darovací smlouvě doporučit, je prohlášení obdarovaného o tom, že přistupuje ke všem povinnostem spojeným s vlastnictvím bytové jednotky a že se zavazuje řádně a plně hradit veškerá plnění související s provozem, údržbou a opravami bytové jednotky a zejména společných částí domu.

Pokud chcete mít ať už jste v roli dárce či obdarovaného jistotu, že vaše darovací smlouva obsahuje všechny nutné či potřebné náležitosti, vyžadované katastrálními úřady, či některými z katastrálních úřadů využijte službu naší advokátní kancelář e PROFI Darovací smlouvu, spolu se zpracováním návrhu na vklad a návodu na vyřízení, které získáte za celkovou a konečnou cenu 2 500 korun. Objednat službu můžete na mailu naší advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com 

 

NOZ, tedy nový občanský zákoník je kvalitní základ darovací smlouvy a darování nemovitosti

NOZ, jinak nový občanský zákoník se označuje také č. 89/2012 Sb. V účinnost stoupil v roce 2014 a přinesl do našeho práva největší změny od druhé světové války. NOZ je tak i kvalitním základem pro darovací smlouvy, obsah darovacích smluv i procesu darování nemovitostí, tedy bytů, domů a pozemků. ČTĚTE DÁLE!

Darovací smlouva nesmí být v rozporu s Novým občanským zákoníkem NOZ

Zákonný základ každé smlouvy je velmi důležitý, protože smlouva, a u darovací smlouvy to platí také, nesmí obsahovat to co zákon zakazuje, musí obsahovat to co občanský zákoník požaduje a může obsahovat další ustanovení, na kterých se dárce a obdarovaný dohodnou a tyto změny přitom nejsou v rozporu s ustanoveními tohoto nového občanského zákoníku.

Úprava darování a darování nemovitostí zvlášť je v novém občanském zákoníku velmi dobře upravena. I přesto však dělají dárce a obdarovaní při zpracování darovacích smluv svépomocí, nebo darovacích smluv vzorových stále opakované chyby.

Výčet nejrůznějších chyb darovacích smluv a návrhů na vklad už jsme si popsali v mnoha minulých článcích, proto je zde nyní už nebudeme dále zmiňovat.

Nový občanský zákoník tak upravuje darovací smlouvu a darování nemovitosti jako moderní a funkční právní institut, který do současného práva a právního řádu bezesporu patří. Jedná se navíc o institut a formu smlouvy, která je jednoznačně velmi rozšířená. Dle odhadů je počet darovacích smluv, které jsou předkládány katastrálnímu úřadu ke vkladu druhý nejvyšší, hned po kupních smlouvách.

Darovací smlouva na nemovitost nesmí mít protiplnění a musí být písemná

Darovací smlouva má navíc podle NOZ - Nového občanského zákoníku jednoznačnou a nenahraditelnou roli. Na základě darovací smlouvy jednostranně darujete obdarovanému nějakou nemovitost, aniž by za tento převod byla požadována nějaká úplata či jiná forma odměny ať už finančního či hmotného charakteru.

I přesto, že je darování vždy jednostranným převodem a přesunem hodnot, nejedená se o jednostranný právní úkon. K platnosti darovací smlouvy totiž nestačí projev vůle dárce nemovitost darovat obdarovanému, ale je zde i povinná náležitost, tedy projev obdarovaného takový dar do svého vlastnictví přijmout. Pokud takové prohlášení a podpis obdarovaného na smlouvě chybí, jedná se o zásadní vadu smlouvy, která nemůže být platná.

Ke zpracování bezchybné darovací smlouvy nestačí vzor, ale je nutná znalost Nového občanského zákoníku - NOZ

Velmi důležitou funkcí nového občanského zákoníku v oblasti úpravy darování a darovacích smluv je také fakt, že to co není upraveno v darovací smlouvě se posuzuje podle ustanovení NOZ. Jedná se přitom pouze o případy ustanovení a obsahu smlouvy, které si mohou sjednat smluvní strany, tedy dárce a obdarovaný mezi sebou. Pokud však v darovací smlouvě chybí povinná náležitost, která tam být musí, pak taková darovací smlouva nemůže být platná.

Aby tedy bylo možné sestavit kvalitní darovací smlouvu, nestačí stáhnout pouze vzor z internetu a tento doplnit, ale především prostudovat příslušné zákonné předpisy a ustanovení, která jsou o darování obsažena v novém občanském zákoníku. Poté je ještě dobré doplnit ustanovení a jejich formulaci, která vyplývají z dlouhodobé praxe s prací s katastrálními úřady a jejich pracovníky, která jsou také velmi důležitá. K těmto informacím se však dostanou pouze odborníci, kteří vykonávají tuto činnost jako svou práci. Proto je na zvážení dárce a obdarovaného, zda využijí profesionální služby odborníků, nebo nikoliv.

Pokud chcete mít ať už jste v roli dárce či obdarovaného jistotu, že vaše darovací smlouva obsahuje všechny nutné či potřebné náležitosti, vyžadované katastrálními úřady, či některými z katastrálních úřadů využijte službu naší advokátní kancelář e PROFI Darovací smlouvu, spolu se zpracováním návrhu na vklad a návodu na vyřízení, které získáte za celkovou a konečnou cenu 2 500 korun. Objednat službu můžete na mailu naší advokátní kanceláře ProfiPravnik.cz - ProfiPravnik@gmail.com 

 

Darování pozemku darovací smlouvou. Převod zhatí i minimální chyby

Darování pozemku se pokládá za velmi jednoduchou věc. Stačí popsat pozemek jeho katastrálním číslem a označit kde se pozemek nachází a je hotovo. Bohužel to tak často není a dárci s obdarovanými dělají chyby i v označení pozemků v darovacích smlouvách a návrzích na vklad. ČTĚTE DÁLE!

Tyto chyby bývají různé. Uvedeme si v následujícím textu ty nejčastější, se kterými se setkáváme u našich klientů velmi často. I drobná či minimální nebo nepodstatná chyba může vést k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Typickou chybou v darovací smlouvě je špatné uvedení čísla pozemku

Typickým příkladem velmi často páchané chyby v darovací smlouvě k pozemku je nerozlišování, zda se jedná o pozemek stavební, nebo standardní pozemkovou parcelu. Tyto pozemky mají dvě řady, které je nutno odlišit. Platí přitom, že stavebním pozemkem nemusí být nutně pozemek na němž stojí nějaká budova. Naopak je spousta stavebních pozemků, kde vůbec nic nestojí. Dárci a obdarovaní tak zapomínají uvést u stavebních pozemků označení před číslicí st., nebo přímo textově popsat, že jde o stavební pozemek. Pokud takovouto zdánlivě malichernou náležitost dárci a obdarovaní zapomenou do darovací smlouvy uvést, je to důvodem k zamítnutí návrhu na vklad. Pozemek je tak totiž označen chybně a katastrální úřad nemůže sám takovouto chybu napravovat.

Označení st. je přitom snadno přehlédnout, tím spíše, kdy dárce a obdarovaní ví, že na takovém pozemku třeba ani nic nestojí a tak nepovažují za stavební pozemek.

Hodně se v darovacích smlouvách chybuje i v označení katastru a obcí

Další chybou, která se velmi často objevuje je neuvedení přesného označení katastrálního území, kde se pozemek nachází, nebo jeho neuvedení vůbec. Dárci a obdarovaní tak do darovacích smluv uvádějí pouze obec, kde se pozemek nachází, ale opomínají, že obec se může členit na další katastrální území, která mají svůj název a své číslo. Pokud toto není uvedeno, je pak pozemek v podstatě nedohledatelný, není správně označen a to opět vede k nemilosrdnému zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

 

Darovací smlouva a výměnek. Jak to funguje?

Darování je pro dárce vždy určitým rizikem. Daruje obdarovanému svou nemovitost a očekává od obdarovaného vděk a také že bude moci v domě či bytě i nadále žít. Ne vždy se však dárce s vděkem obdarovaného setkají. Nebojte se proto zřídit spolu s darováním na nemovitosti i výměnek. O co se jedná?

Výměnek v darovací smlouvě není jen právo užívání nemovitosti

Zajímavostí výměnku je skutečnost, že v sobě obsahuje několik služebností, resp. věcných břemene najednou. Jeho specifikem také je, že ho lze zřídit pouze s převodem nemovitosti. Pokud si totiž už po převodu nemovitosti dárce vzpomene, že by chtěl dodatečně zřídit výměnek, není to pak možné. Výměnek se zřizuje v rámci převodu darovací smlouvou a ustanovení o výměnku se přímo vkládají do darovací smlouvy.

Smyslem výměnku je, aby měl dárce i po darování nemovitosti možnost a dokonce právo tuto nemovitost doživotně užívat a bydlet v ní. Toto právo se zapisuje do katastru nemovitostí a nikdo nemůže proti vůli dárce či dárců toto právo zrušit. Výhodou výměnku je, že se nevztahuje jen na právo vůči obdarovanému, který může nemovitost dále někomu darovat, nebo prodat, ale vůči všem budoucím vlastníkům nemovitosti. Pokud si tedy někdo nemovitost od obdarovaného koupí, nebo získá jiným způsobem, dělá už to s vědomím, že musí dodržovat povinnosti z výměnku, zejména umožnit nerušené užívání a bydlení výměnkářů v dané nemovitosti.

Chyba v ustanovení o výměnku v darovací smlouvě vede k nepříjemným následkům

Není to přitom tak jednoduché jak se může na první pohled zdát. Dárce nebo dárci si musí uvědomit, že chyba v ustanovení o výměnku je může stát hodně. Pokud totiž mají dárci v darovací smlouvě v ustanovení o výměnku chybu, nemůže jim katastrální úřad jejich právo na doživotní užívání nemovitosti a další služby od obdarovaného zapsat a mohou tak přijít definitivně o příležitost mít touto kvalitní formou zajištěno doživotní užívání darované nemovitosti. Proto určitě nedoporučujeme používání vzorů darovacích smluv, které sice ustatnovení o výměnku rovněž obsahuje, ale velmi nekvalitně a neúplně. Pouhé vyplnění údajů do vzoru vystavuje dárce nebezpečí, že jejich právo výměnku bude špatně zformulováno a tedy sice darují svou nemovitost, ale výměnek už jim katastr nezapíše. Dárci tak budou odkázání na milosrdenství obdarovaného zda je v darované nemovitosti nechá bydlet nebo ne.

Aby dárce výměnek skutečně dobře ochránil musí splňovat výměnek následující pravidla a znaky:

1) výměnek musí být správně a logicky vložen do darovací smlouvy, kterou převádí dárce na obdarovaného svou nemovitost,

2) výměnek musí být zapsán do katastru nemovitosti vkladem. Jiná forma dárce totiž kvalitně a úplně neochrání,

3) ustanovení o výměnku musí obsahovat zákonné a potřebné náležitosti. Nelze si tak výměnek vykouzlit do smlouvy vlastními slovy a větami. Jednalo by se o velké riziko zamítnutí návrhu na zápis výměnku do katastru nemovitostí,

DAROVACÍ SMLOUVU S VÝMĚNKEM ZPRACOVÁVÁME I V NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI, VŠE VYŘIZUJEME RYCHLE A SPOLEHLIVĚ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU A MAILU - PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM

CENA ZA ZPRACOVÁNÍ VŠECH DOKUMENTŮ NUTNÝCH K PŘEVODU ČINÍ 2 500 KORUN A JE KONEČNÁ A ZÁVAZNÁ. V UVEDENÉ CENĚ JE OBSAŽENO ZPRACOVÁNÍ:

- DAROVACÍ SMLOUVY

- NÁVRHU NA VKLAD

- NÁVODU NA VYŘÍZENÍ VĚCI

- SOUVISEJÍCÍ PORADENSTVÍ

ke zpracování dokumentů nám stačí přímo na výše uvedenou mailovou adresu zaslat následující údaje:

- celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce a obdarovaného

- číslo bytu (pokud se jedná o byt), jinak číslo popisné domu, nebo číslo pozemku, obec a část obce kde se nemovitost nachází. Možné je také zaslat číslo listu vlastnictví a katastrální území,

- informaci zda se bude převádět celá nemovitost nebo jen podíl nemovitosti  (například 1/2, 1/4 apod.)

- informaci o tom, zda bude zřízován i výměnek pro dárce

Tyto údaje jsou pro zpracování dokumentů a realizaci celé služby zcela dostačující. Dokumenty zpracováváme do dvou dnů od zaslání výše uvedených informací, bez nutnosti návštěvy kanceláře a vynakládání zbytečných výdajů na právní porady, které nejsou v tomto případě vůbec potřebné. Vše lze sdělit několika větami v mailu.

 

Výměnek u darovací smlouvy. Umožní dárci doživotní užívání domu nebo bytu

Výměnek u darovací smlouvy je vynikající nástroj chránící dárce před nevděčnými obdrarovanými. I když daruje dárce svůj byt, nebo dům, nemůže si s ním obdarovaný dělat co chce. Dárci si i do budoucna díky výměnku uchová nad darovanou nemovitostí vliv. ČTĚTE DÁLE!

Výměnek dává dárci jistotu doživotního užívání nemovitosti

Výmenek totiž dává dárci právo doživotního užívání darované nemovitosti, tedy domu, nebo bytu a třeba i pozemku a to i poté, co byla pravomocně darována obdarovanému. Za normálních okolností totiž po darování zdrácí dárce na svým bývalým domem či bytem veškerou kontrolu a je tak odkázán na obdarovaného, zda ho v nemovitosti ponechá, nebo mu najde jiné bydlení a zda se o dárce vůbec postará.

Výměnek nemůže obdarovaný ani jiný budoucí vastník dárci zrušit. Se zrušením by totiž musel vyslovit souhlas práva dárce, který nyní už vystupuje v roli výměnkáře. Součástí výměnku pak nemusí být jen právo doživotního užívání domu nebo bytu, ale také další služby, které by měl obdarovaný či budoucí vlastník nemovitosti výměnkáři poskytovat. Tradičně se jedná o poskytnutí vody, otopu či povinnost postarat se o dárce a výměnkáře v době jeho nemoci či nemohoucnosti.

Výměnek u darovací smlouvy nelze bez souhlasu výměnkáře a dárce zrušit

Další vekou výhodou je, že obdarovaný, tedy povinný z výměnku, nesmí právo dárce a výměnkáře nijak omezovat ani ho  utlačovat. Právo na řádné a nerušené užívání nemovitosti si může výměnkář velmi účinně a rychle vymoci žalobou či návrhem na nařízení předběžného opatření.

Dárce se nemusí obávat o své právo stanovené výměnkem ani ve chvíli, kdy se rozhodne obdarovaný nemovitost dále prodat nebo někomu darovat. Výmenek zapsaný v katastru nemovitostí zůstává zachován a působí vůči všem budoucím vlastníkům nemovitosti a to až do smrti dárce, který už vystupuje v roli výměnkáře.

Nyní se tak nemusíte obávat svou nemovitost darovat, protože s darováním pro dárce nemusí vyplývat vůbec žádné riziko ztráty možnosti darovanou nemovitost i nadále užívat. Dárce navíc není v roli prosebníka a má jasně a vymahatelně zakotveno své právo na doživotní užívání nemovitosti.

 

Darování bytu nebo domu podle NOZ. Nenapadnutelné, pokud máte kvalitní smlouvu

Nový občanský zákoník přinesl do tuzemského občanského práva skutečnou revoluci a mnoho změn. Ty se týkají i darování nemovitostí. Darování je způsob nabytí vlastnictví, který má velmi mnoho výhod a předností. Je však třeba být dobře informován a nedělat zbytečné chyby.

Darovací smlouva není formalitou

Darovací smlouva, kterou převádí dárce na obdarovaného nemovitost v hodnotě statisíců korun není formalitou. Nejde jen o to mít ve smlouvě potřebná ustanovení. Důležitá je také forma a přehlednost smlouvy. I obdarovaný si musí uvědomit, že darovací smlouva a související dokumenty jsou listinami, které budou prokazovat vlastnictví obdarovaného k darovaným nemovitostem na celá léta či desetiletí dopředu. Proto je vhodné mít tyto listiny zpracovány v kvalitní a profesionální formě. Díky kvalitnímu zpracování darovací smlouvy by jste měli mít jistotu, že i po změně zákonů a podmínek v dlouhodobé budoucnosti, bude darovací smlouva stále platná a funkční.

Ušetřených několik tisíc korun za darovací smlouvu se neplácí

Je tedy už na obdarovaném či dárci, zda se budou prokazovat v souvislosti s vlastnictvím darované nemovitosti vyplněným vzorem, který se tváří jako darovací smlouva s desítkami zbytečných bodů, ale chybějícími podstatnými ustanoveními, nebo se bude prokazovat obsahově i formálně a graficky kvalitní darovací smlouvou. O rizicích nekvalitních a vadných smluv už jsme mluvili v jiném článku, z nějž bylo jasné, že riskovat s vidinou ušetřených několika tisíc korun, při zpracování darovací smlouvy k nemovitosti se často nevyplácí.

I když zvládne dárce či obdarovaný nějakým způsobem správně vyplnit formulář darovcí smlouvy, nebo si ji sami sepsat a bude povolen vklad do katastru nemovitostí, nemusí být výsledek žádoudí a precizní. Je to stejné jako když si sami ušijete kalhoty, akčoliv jste to nikdy předtím nedělali. Ano, ušijete si kalhoty jehou a nití, budou se dát možná i nosit, ale do práce, nebo do společnosti si je nevezmete, protože by jste byli k smíchu, nebo by jste se stali středem pomluv.

Převod nemovitosti darováním má následující výhody a přednosti:

1) převod nemovitosti darovací smlouvou  a darováním mezi příbuznými osobami je osvobozen od daně z příjmů i jakékoliv jiné daně,

2) u darování nemovitosti nemusíte nechávat z výše uvedeného důvodu zpracovávat znalecký posudek pro odhad ceny nemovitosti,

3) převod nemovitosti darováním je výrazně levnější způsob převodu, než budoucí dědické řízení, což platí zejména mezi rodiči a dětmi, nebo prarodiči a vnuky a vnučkami,

4) dárce si na základě vlastního uvážení rozdělí majetek před svou smrtí, aniž by o tom musel rozhodovat nějaký úředník, nebo byla tato rozhodnutí dárce v budoucnu zpochybňována,

5) dárce  může i po darování tuto nemovitost i nadále užívat díky zřízení výměnku. Pro dárce se tak darováním nic nemění a i po darování může užívat nemovitost jako svou vlastní,

Předpokladem využití všech jmenovaných výhod je kvalitní právní ošetření celé věci a celého převodu darováním. Pokud totiž ve smlouvě či souvisejících dokumentů cokoliv opomenete, nebo zapomenete, nelze to už v budoucnu napravit. Je tedy dobře, nepřistupovat k dorování bytu nebo domu často ve statisícových či milionových hodnotách jako k nějaké formalitě, ale k jako závažnému životnímu úkonu a rozhodnutí, které se už třeba nikdy nebude opakovat. V této souvislosti je vynaložení celkových nákladů ve výši 3 500 korun zcela minimální zátěží. Z této částky přitom činí 1 000 korun jako poplatek na katastru nemovitostí a 2 500 korun cena za zpracování všech potřebných dokumentů nutných k převodu nemovitostí, pokud k tomu využijete naší advokátní kancelář.

 

Darování nemovitosti je velmi krásný úkon. Ještě krásnější je vděčnost obdarovaného

Darování bytu, domu nebo pozemku, je mimořádný úkon. Pro mnoho dárců či obdarovaných se jedná o jediný takový úkon v jejich životě. Darování je přitom projevem vděku či lásky k obdarovanému. Jedná se o důkaz jak právo a právní záležitosti mohou úzce souviset s lidskými city a přáními.

Darovat někomu jakoukoliv věc je velmi krásný úkon. Obdarovanému tak dáváte najevo, že vám na něm záleží, že ho máte rádi a také že mu věříte. Obdarovanému dárce věří, že s darovanými bytem, nebo domem či pozemkem bude hospodařit odpovědně, že obdarovanému přinese určitou jistotu do budoucna. Zároveň dárce předpokládá od obdarovaného určitou míru vděčnosti a slušnosti vůči němu do budoucna.

 

Darovací smlouva je mimořádný úkon. Chyby v darovací smlouvě se nevyplácí

Darování nemovitosti, tedy bytu, domu či pozemku je mimořádný a vyjímečný úkon, který je také nevratný. Proto by uzavření darovací smlouvy měla předcházet hluboká úvaha dárce a obdarovaného. Následně by toto mimořádné a vyjímečné rozhodnutí mělo být precizně právně upraveno a zpracováno. Chyby se totiž nevyplácí a darování už zpět dárce vzít nemůže.

Darovací smlouva je závažný dokument, kterému předchází také závažné rozhodnutí dárce dar obdarovanému darovat a závazek obdarovaného dar od dárce převzít. S těmito povinnostmi pak souvisí další práva a povinnosti, které je třeba co nejlépe v dokumentech upravit a formulovat.

Darování darovací smlouvou je nenávratný úkon

Dárci si musí uvědomit, že darování nemovitosti je nenávratný úkon. Pokud daruje dárce obdarovanému nemovitost, nemůže to následně vzít zpět. Tedy pokud nenastanou nějaké vyjímečné okolnosti. Darování nemovitosti by tak měla předcházet skutečně hluboká úvaha a rozvaha. A když už si dá dárce  tu práci s přemýšlením o darování nemovitosti obdarovanému či obdarovaným, neměl by následně podcenit ani právní stránku celé věci.

Jedna věc je totiž rozhodnutí a hluboké uvážení, které tomuto mimořádnému rozhodnutí předchází a druhá věc je správná a bezchybná realizace tohoto rozhodnutí.

Darovací smlouva by měla být precizní, aby přinesla následky, které od ní požadujete

V naší praxi se velmi často v počtu stovek případů ročně setkáváme s dokumenty ve formách darovacích smluv či vzorů, kde se dárci či obdarovaní snaží vepisovat nejrůznější podmínky a úvahy, které jsou sice myšleny dobře a mohou být i v pořádku, ale jejich prezentace a popis jsou vlemi problematické. Pokud si dárce dopíše do smlouvy, že chce zřídit výměnek, nebo věcné břemeno užívání k nemovitostem a zapomene napsat k jakým nemovitostem se má výměnek či další práva zřídit, je to velká chyba. A takových obdobných chyb se objevuje mnoho. Smlouva není od toho, aby se do ní volně vepisovaly úvahy tak jak přijdou smluvním stranám na mysl. Darovací smlouva, stejně jako jiné druhy smluv musí obsahovat tyto úvahy a podmínky zformulovány precizně, právním jazykem a tak, aby jakékoliv instituci, notáři, soudu apod. bylo ihned jasné, co bylo daným ustanovením a myšlenkou stran smlouvy myšleno a jaký byl jejich záměr. A také, že toto zpracování příslušných ustanovení je v souladu s právními předpisy a lze je vymoci.

V opačném případě se mohou obdarovaní jako nový vlastníci dočkat žalob zpochybňujících jejich vlastnické právo k darované nemovitosti, může být jejich vlastnické právo napadeno v rámci dědického řízení, či při jiných příležitostech a z nejrůznějších důvodů. Uspořená částka v hodnotě několika tisíc korun za kvalitní zpracování převodních dokumentů se tak může v budoucnu proměnit ve ztrátu statisíců korun.

 

Darování domu a bytu může být i kontroverzní. Neobdarovaní příbuzní se brání

Dárce obdaruje vým domem jednoho ze svých dětí. Obdarovaný syn se totiž o dárce staral, věnoval mu velkou část svého času, poskytoval mu podporu a bylo zjevné, že ho měl nezištně rád. Ostatní děti si žijí vlastní život. K dárci se přijedou podívat jednou za rok na Vánoce a jinak jim dárce nestojí ani za to, aby mu poslali sms. Že vám tento případ také něco připomíná?

Darovat nemovitosti můžete i jednomu z dětí

Není žádným překvapením, že dárce daroval svůj dům svému synovi, který se k němu choval nejlépe. Darování předcházela tato informace i ostatním dětem dárce. Tito se okamžitě vzbouřili a považovali za nespravedlivé, že syn, říkejme mu Petr dostal celý dům a oni nedostali nic. Všem dětem má být měřeno stejně. Ostatní děti tak začali obdarovaného syna nenávidět a začali se radit jak darování buď ještě za života otce nebo po jeho smrti zpochybní. "Tatínek určitě nevěděl co dělá, Petr ho nutil aby podepsal darovací smlouvu, i ktyž to tatínek určitě nechtěl. Tatínek je pod vlivem Petra, který ostatní k tatínkovi nepustí." To vše jsou argumenty, které provází intriky sourozenců Petra.

U darovací smlouvy se vyplatí pomoc odborníka. Je to rychlé a levné

Petr není hloupý a o situaci i závisti svých sourozenců velmi dobře ví. Neudělal tak velkou chybu, aby poslechl rady dárce a svých kamarádů, kteří mu radili stáhnout si na internetu vzor smlouvy na dům a tím ušetří spoustu peněz. Prý ušetří až 20 tisíc korun, které by musel dát právníkovi. Petr si vyhledal na internetu nabídky zpracování darovací smluv velmi jednoduše. Do vyhledavače na portálu Google.com napsal klíčové slovo darovací smlouva a vyhledavač mu vyhledal několik nabídek seriozních advokátních kanceláří na tuto službu. Mezi nimi si pak Petr zvolil nabídku on-line sluby darovací smlouvy a souvisejících dokumentů za celkovou a garantovanou cenu 2 500 korun. Vše měl zpracováno do dvou dnů v perfektní kvalitě. S tatínkem pak pouze ověřili podpisy na poště a Petr jako obdarovaný podal dokumenty na katastru nemovitostí a měl hotovo.

Po smrti tatínka, tedy dárce se sourozenci snažili v rámci dědického řízení napadnou darování Petrovi a dokonce i na něj podali žalobu. Díky kvalitní smlouvě i hladkému a standardnímu průběhu převodu domu, podpořil soud Petra i jeho vlastnické právo, které bylo tímto definitivně potvrzeno.

Pozornost kvalitě a zpracování smluv se Petrovi vyplatila. Petrovi sourozenci, kterým šlo vždy jen o majetek a peníze pak přišli zkrátka a je to dobře.

DAROVACÍ SMLOUVU S VÝMĚNKEM ZPRACOVÁVÁME I V NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI PROFIPRAVNIK.CZ, VŠE VYŘIZUJEME RYCHLE A SPOLEHLIVĚ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU A MAILU - PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM

CENA ZA ZPRACOVÁNÍ VŠECH DOKUMENTŮ NUTNÝCH K PŘEVODU ČINÍ 2 500 KORUN A JE KONEČNÁ A ZÁVAZNÁ. V UVEDENÉ CENĚ JE OBSAŽENO ZPRACOVÁNÍ:

- DAROVACÍ SMLOUVY

- NÁVRHU NA VKLAD

- NÁVODU NA VYŘÍZENÍ VĚCI

- SOUVISEJÍCÍ PORADENSTVÍ

ke zpracování dokumentů nám stačí přímo na výše uvedenou mailovou adresu zaslat následující údaje:

- celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště dárce a obdarovaného

- číslo bytu (pokud se jedná o byt), jinak číslo popisné domu, nebo číslo pozemku, obec a část obce kde se nemovitost nachází. Možné je také zaslat číslo listu vlastnictví a katastrální území,

- informaci zda se bude převádět celá nemovitost nebo jen podíl nemovitosti  (například 1/2, 1/4 apod.)

- informaci o tom, zda bude zřízován i výměnek pro dárce

Tyto údaje jsou pro zpracování dokumentů a realizaci celé služby zcela dostačující. Dokumenty zpracováváme do dvou dnů od zaslání výše uvedených informací, bez nutnosti návštěvy kanceláře a vynakládání zbytečných výdajů na právní porady, které nejsou v tomto případě vůbec potřebné. Vše lze sdělit několika větami v mailu.

 

Darovat dům bez pozemku už nelze. Stavba je součástí pozemku říká NOZ

Nový občanský zákoník přinesl do práva nemovitostí a tedy i do problematiky darování nemovitostí velkou změnu. Darovat už nelze samostně dům, pokud má pozemek stejného vlastníka či vlastníky. Stejně tak nelze darovat jen pozemek bez domu. Darovací smlouva musí vždy znít na pozemek a dům je již jeho součástí. ČTĚTE DÁLE!

Dům bez pozemku a pozemek bez domu už darováním nepřevedete

Lidé však dělají ve smlouvách, které si svépomocí, nebo dle vzorů píšou pořád velkou chybu. Převádějí často samostatně dům, akčoliv je podle ustanovení nového občanského zákoníku dům a jiné stavby součástí pozemku na němž jsou postaveny. Jednoduše řečeno je dům i pozemek jednou právní věcí. Vyjádření tohoto spojení ve smlouvě musí být vždy označením pozemku. Předmětem darování je totiž primárně pozemek na němž ostatní nemovitosti stojí. Ve zpracovávaných smlouvách doporučujeme však označovat nejen pozemek ale i dům na něm postavený jako součást tohoto pozemku.

Ačkoliv to není povinností, je vždy vhodné, v darovací smlouvě uvést a definovat, že na pozemku je něco postaveno a tedy i tato součást pozemku je předmětem převodu dle darovací smlouvy. Nijak by pak dárce ani obdarovaného nemělo mást to, že dům pak nebude uveden v návrhu na vklad, kde se zobrazí pouze označení pozemku. Vše je takto v pořádku.

U darování samotné stavby existuje jedna výjimka

Dům se může stát samostatným převodem dle darovací smlouvy bez pozemku pouze v jediném případě. Pokud má pozemek jiného vlastníka než je vlastník domu na pozemku postaveném. Pokud jsou dva odlišní vlastníci, pak pozemek a dům netvoří jednu věc a lze s nimi nakládat samostatně. I v případě darování však platí, právo vlastníka pozemku na přednostní odkoupení domu v rámci zákonného předkupního práva. Tedy i pokud chce vlastník darovat dům příbuznému, musí nabídnout nejprve dům k odkoupení za znaleckým posudkem stanovenou cenu vlastníkovi pozemku. Teprve po odmítnutí odkupu, může dojít k darování.

Je tak tedy vždy nutné zkontrolovat z výpisu z katastru nemovitostí, zda má pozemek i dům stejného vlastníka, nebo vlasntnjíky odlišné. Následně je pak nutné použít správnou definici a označení nemovitosti, jako předmět daru v darovací smlouvě.

 

Darování bytu a problémy se stanovením spoluvlastnických podílů na domě a pozemku

Darování bytu je samostatným a často se opakujícím problémem. Darování bytu totiž má velmi specifické nároky na úpravu darovací smlouvy, kterou se byt převádí. V tomto případě dělají lidé velmi často chyby, které vedou k zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí. Specifikovat spoluvlastnický podíl na domě a pozemku je totiž někdy těžší než se na první pohled zdá.

Darovat lze i podíl na nemovitosti

V případě darování bytu totiž nedaruje dárce pouze samotný byt, který se také nazývá bytová jednotka. Součástí převodu musí být vždy i příslušný spoluvlastnický podíl na společných částech domu, v němž se jednotka nachází a také příslušných spoluvlastnikých podíl na pozemcích na nichž stojí tento dům. Pokud by příslušný spoluvlastnický podíl nebyl správně v darovací smlouvě a návrhu na vklad uveden, došlo by k zamítnutí vkladu ze strany katastrálního úřadu, což se také velmi často děje.

Pozor na spoluvlastnický podíl u bytů

Stanovení spoluvlastnického podílu vypadá na první pohled velmi jednoduše. U každé bytové jednotky najdete ve výpisu z katastru nemovitostí i spoluvlastnický podíl, který se k této jednotce na domě vztahuje. Ale tento údaj se skutečně vztahuje pouze k dané jednotce. V mnoha bytových domech má vlastník jednotky podíl i například na nebytových prostorech - dílna, sušárna, sklad. V takovém případě je pak podíl příslušného dárce na společných částech domu a pozemku úplně jiný, protože je nutné započítat i podíl vztahující se k příslušnému nebytovému prostoru. V tomto také dělají lidé, které si zpracovávají darovací smlouvu svépomocí největší chyby. Buď totiž neuvádějí spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku vůbec, nebo ho uvedou špatně tím, že zapomenou započítat i podílky na nebytových prostorách v domě.

Součástí darování musí být i podíl na pozemcích

Dalším velkým problémem se kterým se opakovaně setkáváme je, že lidé zapomínají ve svépomocně dělaných darovacích smlouvách uvést i podíl na dalších souvisejících pozemcích. Spoluvlastnický podíl se totiž nemusí nutně vztahovat pouze k pozemku na němž dům s bytem stojí, ale také k mnoha dalším pozemkům - například příjezdové cesty, parkoviště apod. Lidé totiž z běžného výpisu z katastru podíl na dalších souvisejících pozemcích neodhalí. Opět tak vzniká problém zamítnutého návrhu vkladu vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí.

Sepsat správně darovací smlouvu na bytovou jednotku a spoluvlastnického práva k domu a pozemků není tedy nic jednoduchého a člověk, který nemá s psaním smluv zkušenosti si neuvědomí běžně se vyskystující problémy a rizika s tím spojená. Darování se tak může velmi jednoduše zkomplikovat a obdarovaný se darovaného majetku nakonec nedočká, nebo až po výrazně delším čase a vynaložení více nákladů.

 

Chyba v darovací smlouvě? Poplatek za návrh na vklad zaplatíte znovu

Stejně jako v jiných právních oblastech i v případě darovací smlouvy a darování jako takového platí, že by dárce a obdarovaní měli dvakrát měřit a jednou řezat. Tedy po důkladném zvážení úmyslu nemovitosti darovat, by měli vyhledat profesionální pomoc, aby byl jejich úmysl co nejlépe a efektivně převeden do praxe. Chyba ve smlouvě se totiž nevyplácí a přináší další zbytečné náklady a hlavně zdržení.

Chyba v darovací smlouvě může zmařit darování navždy

Chyby v darovací smlouvě jak už jsme si řekl v minulých článcích se nevyplácí. V mnoha případech už se stalo, že obdarovaný z důvodu snahy u úsporu několik tisíc korun o celý dar přišel. Jak? Děda daroval vnukovi svůj dům, protože však vnuk jako obdarovaný chtěl za každou cenu ušetřit, aby ho převod vyšel co nejméně, nechal se přesvědčit webem nabízejícím bezplatné vzor smluv a jeden takový si vyplnil. Katastrální úřad z důvodu chybného označení nemovitostí návrh na vklad zamítl. Než však stačil vnuk s dědečkem uzavřít novou, už bezchybnou smlouvu, kterou si nechal zpracovat šikovným právníkem, dědeček bohužel zemřel.

Z daru se tak neradoval vnuk, který měl dům s pozemky od dědečka dostat, ale vnukovo strýc, teta a jeho problematický otec. Obdarovaný vnuk tak nakonec vůbec nic neušetřil a naopak přišel o statisíce korun z daru od dědečka a tíží ho do teď svědomí, že nenaplnil dědovu vůli a jeho majetek si rozdělili jeho děti, které neměl rád a oni jeho.

Chyba v darovací smlouvě vás připraví o tisíc korun na poplatku

Pokud tedy obecně katastrální úřad návrh na vklad vlastnického práva obdarovaného na základě chyb či vad smlouvy zamítne, přišli jste o uhrazených tisíc korun poplatku, který byl na katastrálním úřadu zaplacen. Následně je nutné připravit nové dokumenty, které už nebudou obsahovat katastrálním úřadem vytýkanou chybu. Pokud už obdarovaný a dárce nechtějí risknout další zamítnutí, poprosí už nově o zpracování darovací smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí odborníka, ideálně advokáta. Nejen že tedy dárce a obdarovaný nic neušetřili, ale darování se zbytečně zpozdilo a ještě zbytečně uhradili katastrálnímu úřadu tisíc korun poplatku navíc.

PAMATUJTE SI: V případě zamítnutí vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě darovací či kupní smlouvy, nemáte nárok na vrácení uhrazeného poplatku za návrh na vklad, který jste na podatelně katastrálního úřadu uhradili. Pokud budete podávat nový návrh s již bezchybnými smlouvami, budete muset uhradit poplatek 1 000 korun znovu. I proto se nevyplácí spoléhat se na při zpracování dokumentů na svépomoc.

 

Návrh na vklad je nedílnou součástí darování. Je stejně důležitý jako darovací smlouva

Návrh na vklad je mnohými klienty vnímán jako určitá formalita. Z darovací smlouvy je přece jasné, co dárce a obdarovaný chtějí. Není tomu tak. V případě darování je kromě darovací smlouvy nutno dát důraz i na správnost návrhu na vklad. Chyba v návrhu na vklad totiž vede stejně jako v případě chyby v darovací smlouvě k zamítnutí vkladu do katastru nemovitostí.

Návrh na vklad k darovací smlouvě musí být bez chyb

Podle nového občanského zákoníku a souvisejících předpisů upravujících náležitosti převodních dokumentů se podává návrh na vklad na předepsaném formuláři. Předepsaný formulář přitom musí být vyplněn bezchybně a musí být zcela v souladu s předkládanou darovací smlouvou a jejími ustanoveními. Chyba v návrhu na vklad totiž vede k zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy. Návrh na vklad je tak stejně důležitý jako darovací smlouva. Účastníci totiž musí v návrhu na vklad navrhovat vklad vlastnického práva přesně dle ustanovení darovací smlouvy. Označení nemovitostí tak v návrhu na vklad nemůže být jiné než je v darovací smlouvě, stejně tak musí být i formálně správně upraveno pro koho se vklad vlastnického práva navrhuje, případně v jaké poměru a podílu.  Chyby se často dělají i v označení bytů, kdy v návrhu na vklad nesmí chybě spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku, případně podíl na společných nebytových prostorách v domě.

Návrh na vklad podepisují všichni uvedení účastníci

Návrh na vklad také musí být podepsán oběma či více účastníky darovací smlouvy, pokud jsou v návrhu zmiňováni jako navrhovatelé. Podpisy na návrzích však nemusí být úředně ověřeny, stačí podpis obyčejný.

Návrh na vklad slouží kromě výše uvedeného také jako doklad o tom, že dárce nebo obdarovaný návrh na vklad na podatelnu katastrálního úřadu skutečně podali. Návrh na vklad má znaky potvrzení pouze v případě, že obsahuje razítko příslušného katastrálního úřadu.

Návrhu na vklad k darovací smlouvě by měli dárce a obdarovaný stejně velkou pozornost jako samotné darovací smlouvě. Pokud si účastníci darovací smlouvy nechají zpracovat převodní dokumenty k darování na klíč, nebo kompletně, je zpracování návrhu na vklad součástí komplexní právní služby, včetně zpracování darovací smlouvy a návodu na vyřízení.

 

Darovací smlouva krok po kroku podle nového občanského zákoníku NOZ

Darovací smlouvu upravuje nový občanský zákoník v § 2055 a následných. Mnozí lidé se domnívají, že je to veškerá úprava ustanovení o darovací smlouvách. Není to pravda. S darováním nemovitostí souvisí i další paragrafy a ustanovení nového občanského zákoníku.

Půjdeme tedy krok po kroku nového občanského zákoníku a budeme si názorně ukazovat a vysvětlovat jak právní úprava darování nemovitostí a darovacích smluv funguje a tyto si také okomentujeme.

Paragraf § 2055 Nového občanského zákoníku NOZ

Začneme tedy již zmíněným paragrafem § 2055. V něm se popisuje základní charakteristika a účel darovací smlouvy. Konkrétně se tak dozvíme "Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá."

Základním znakem darovací smlouvy je tak i dle nového občanského zákoníku bezplatnost. Pokud by darovací smlouva nebyla bezplatná nemohlo by se jednat o darovací smlouvu i kdyby se na tom obě strany dohodly. Toto ustanovení a jeho dodržování je vyžadováno novým občanským zákoníkem povinně. Další povinnou náležitostí darovací smlouvy je i dle ustanovení tohoto paragrafu závazný projev vůle obdarovaného dar - nemovitost do svého vlastnictví přijmout. Nelze totiž něco darovat obdarovanému proti jeho vůli, nebo bez jeho výslovného schválení.

Paragraf § 2056 Nového občanského zákoníku NOZ

Následuje paragraf § 2056 v němž se dozvíme že:

"Kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdržel, má právo, aby mu slibující nahradil náklady účelně vynaložené v očekávání daru."

Jeden ze zajímavých paragrafů s nímž moc klientů neumí zacházet, nebo si vůbec nedokážou představit, k čemu ho mohou využít. Paragraf představuje nebo popisuje závaznost slíbení daru. Tedy pokud někdo dar slíbí darovat, měl by toto dodržet. Pokud však dárce svůj slib nedodrží, může se obdarovaný domáhat škody, která mu tímto slibem vznikla. Dáme si jeden příklad. Dárce vám slíbí darovat byt, aby jste mohli lépe bydlet k určitému datu. Vy opustíte svůj bývalý byt v domnění, že vám dárce svůj byt nakonec daruje, to se ale nestane. Vy se tak dostanete do bytové tísně a musíte urychleně a nákladně svůj stav řešit. Po dárci, který svůj slib darování porušil můžete jako poškození požadovat úhradu nákladů, které jste vynaložili v souvislosti s nesplněným slibem dárce, tedy například navýšení nájemného, stěhovací náklady, například i náklady na zpracování darovací smlouvy apod.

Paragraf § 2057 Nového občanského zákoníku NOZ

Následuje velmi důležitý paragraf § 2057 v němž se dozvíte, že:

"Při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu.
Písemnou formu vyžaduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen platit úrok z prodlení."

Jak si tedy zmíněné ustanovení vyložit? Veřejným seznamem se rozumí evidence katastru nemovitostí. Tedy věc zapsaná ve veřejném seznamu bude typicky nemovitost, tedy dům, byt, nebo pozemek. Pokud tedy darujete nebo přijímáte do vlastnictví nemovitost darem, musí mít darovací smlouva výlučně písemnou formu. Nelze tedy darovat nemovitost jinak, než písemnou darovací smlouvou. Pokud by mělo být darování nemovitosti realizováno jinak než písemnou smlouvou, jednalo by se o absolutní neplatnost takového ujednání.

Druhý odstavec stejného paragrafu pak upravuje darování movitých věcí, kdy je písemná darovací smlouva vyžadována vždy, když nedojde k odevzdání darované věci ihned ve chvíli, kdy vám dárce darování slíbí a na místě zrealizuje. Tedy pokud budete darovat někomu rádio, tak se s kamarádem domluvíte, že mu ho dáte a rádio mu také hned předáte do jeho rukou. Tím nemusíte nechávat zpracovávat písemnou darovací smlouvu. Pokud se ale s kamarádem domluvíte, že mu rádio přinesete do týdne, měl by obdarovaný kamarád požadovat podpis darovací smlouvy, jinak by nemohl vydání rádia právně požadovat.

Paragraf § 2058 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 2058 není moc využívaný, ani nijak zvlášť použitelný, tedy jedná se spíše o teoretické ustanovení, ale i tak si ho zde představíme.

"Dárce může darovat třeba i všechen svůj současný majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku.

Darování věci, kterou dárce nemá, je platné, jen zaváže-li se dárce ve smlouvě věc nabýt."

Stav, kdy by někdo daroval paušálně všechen svůj majetek se stává skutečně jen výlučně. Převod či odkaz celého majetku je spíše doménou závětí a podobných úkonů. Pokud tedy bude chtít dárce darovat všechen svůj majetek obdarovanému, může to na základě tohoto paragrafu učinit. Paragraf 2058 dokonce připouští i darování budoucího majetku dárce. Tedy jedná se o určitou spekulativní skutečnost, která může a nemusí nastat. V takovém případě však nový občanský zákoník požaduje, aby pro platnost této darovací smlouvy, nepřesahoval rozsah takového darování více než polovinu takového majetku. Chrání se tak především práva obdarovaného ve chvíli, kdy by dárce nebyl schopen svému slibu a závazku z darovací smlouvy dostát.

Obdobně platí i ustanovení druhého odstavce tohoto paragrafu. To říká, že dárce může darovat i věc, kterou nemá. V darovací smlouvě s obdarovaným se však musí zavázat, že tuto věc v budoucnu nabude. Jinak by se jednalo o neplatnou darovací smlouvu a neplatné darování ve smyslu, že nikdo nemůže darovat něco co ve skutečnosti nemá. Výjimkou jsou pouze případy, kdy dárce může důvodně očekávat, že se stane vlastníkem nějaké věci, tedy v našem případě budovy či pozemku nebo bytu a bude tedy moci tento majetek darovat obdarovanému.

Paragraf § 2059 Nového občanského zákoníku NOZ

Velmi zajímavým je ustanovení paragrafu § 2059 nového občanského zákoníku. Tento paragraf říká:

"Zavázal-li se dárce odevzdat dar po uzavření smlouvy, může od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odepřít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti. Odevzdal-li již dárce část daru, může od smlouvy odstoupit jen ohledně toho, co dosud nesplnil."

Toto ustanovení lze vyložit tak, že dárce sice může uzavřít darovací smlouvu s tím, že mu věc předá reálně po podpisu smlouvy. Pokud se však v průběhu této doby změní poměry dárce tak, že by si předáním a realizací darování způsobil ohrožení své výživy, tedy své sociální a finanční situace, nebo plnění jeho vyživovací povinnosti k jiným osobám, nemusí převod věci dle darovací smlouvy realizovat. Tyto důvody jsou také důvody pro vrácení daru ze strany obdarovaného. To je změna oproti starému občanskému zákoníku, který s možností vrácení daru spojoval jen projevy obdarovaného vůči dárci, které jsou v rozporu s dobrými mravy a morálkou. Nový občanský zákoník tak přináší i důvod pro vrácení daru, kterým je ohrožení či narušení výživy dárce, tedy hmotnou nouzi.

Pokud však dárce už část daru předal obdarovanému, nemůže požadovat bezdůvodné vrácení této části zpět, ale může pouze odepřít předání té části, kterou dosud nepředal.

Paragraf § 2061 Nového občanského zákoníku NOZ

Budeme pokračovat paragrafem § 2061, který upravuje:

"Bylo-li ujednáno, že i dárce bude navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, oč hodnota plnění jedné strany převyšuje hodnotu plnění druhé strany."

Krátké, ale trochu komplikované ustanovení, které neumí klienti většinou sami aplikovat, nebo použít. Ustanovení tohoto paragrafu říká a připouští, že dárci si mohou darovat i vzájemně. Například jeden dárce daruje obdarovanému pozemek pro stavbu domu a obdarovaný v roli dárce zase daruje druhému dárci svůj byt. Tím, že sám nový občanský zákoník umožňuje vzájemné darování jako legální a tedy nepovažuje tuto formu za skrytou kupní či směnnou smlouvu, má v tomto případě fungovat a platit na vzájemná darování ustanovení o osvobození od daně z příjmu. V takovémto případě se však za vzájemné darování považuje pouze ta hodnota, o kterou jedno z plnění překračuje plnění druhého.

Nejlépe si to ukážeme na praktickém případě. Dárce daruje obdarovanému byt v hodnotě 1 milion korun a obdarovaný daruje dárci pozemek v hodnotě 500 tisíc korun. Za darování je považována výlučně hodnota 500 tisíc korun o kterou byt přesahuje hodnotu pozemku. Dárce tak daruje obdarovanému byt, kdy ale hodnota takto darovaná činí pouze 500 tisíc korun, nikoliv tedy celý milion. Zbytek vzájemné hodnoty, tedy výměna bytu a pozemku co do hodnoty 500 tisíc korun se za darování nepovažuje a jednalo by se tedy o směnnou smlouvu.

Paragraf § 2062 Nového občanského zákoníku NOZ

Velmi důležitým je v novém občanském zákoníku i paragraf § 2062, který stanovuje:

"Zaváže-li se dárce obdarovaného pravidelně podporovat, přechází právo na podporu i povinnost k podpoře na dědice dárce a obdarovaného, jen pokud to bylo výslovně ujednáno."

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že předmětem darování, tedy darem nemusí být jen nemovitost, nebo běžná věc na kterou si můžete sáhnout, ale také nějaká finanční podpora, nebo podpora v podobě péče o dárce apod. Z ustanovení také vyplývá, že automaticky právo na podporu, ať už finanční či v podobě péče, nepřechází na dědice dárce a obdarovaného, s výjimkou případů, kdy si to smluvní strany sjednají. Prakticky řečeno, pokud se zavážete jako obdarovaní, že budete poskytovat starému dárci péči, například mu doma uklízet a vozit mu jídlo, pak na takovou podporu nemá logicky právo například vnuk dárce, který se stane dědicem tohoto dárce. Bylo by úsměvné, aby jste jezdili uklízet a vozit jídlo dvacetiletému muži, který se o sebe může postarat zcela sám a na darování se navíc nijak nepodílel.

Paragraf § 2063 Nového občanského zákoníku NOZ

Tím se dostáváme k úplné novince nového občanského zákoníku upravenou v paragrafu § 2063. Jedná se o darování pro případ smrti.

"Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje zpravidla jako odkaz. Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu. Tím není dotčen § 2057."

Nový občanský zákoník umožnil darování nemovitosti či jiné věci pro případ své smrti. Je to formulováno trošku komplikovaně, ale účel je zřejmý. Podmínka daru zní, že obdarovaný dárce přežije a má se jednat o odkaz. Tedy obdarovanému daruji jako dárce svůj dům, pokud mě obdarovaný přežije. Ve chvíli, kdy dárce zemře, může obdarovaný po splnění podmínky a s doložením úmrtního listu dárce podat návrh na vklad svého vlastnického práva dle darovací smlouvy pro případ smrt do katastru nemovitostí. Aby se jednalo o darovací smlouvu pro případ smrti, musí obdarovaný dar přijmout a dárce se musí v darovací smlouvě, nebo jiné listině, výslovně vzdát práva na odvolání daru.

Paragraf § 2064 Nového občanského zákoníku NOZ

A následuje paragraf § 2064, který říká:

"Bylo-li darováno s příkazem, může dárce požadovat splnění příkazu, jen pokud již sám plnil.

Je-li splnění příkazu ve veřejném zájmu, může splnění příkazu po dárcově smrti požadovat také příslušný orgán veřejné moci nebo právnická osoba oprávněná takový zájem hájit."

Uvedené ustanovení zavádí do možností darovacích smluv vkládat i tzv. příkazy, tedy podmínky darování. Nový občanský zákoník přitom uvádí, že pro požadování splnění podmínky musí dárce před tímto vyžadováním již sám plnit. Prakticky řečeno, musí dárce darování realizovat, aby mohl vyžadovat splnění podmínek darování. Další odstavec pak stanoví, že plnění příkazu ze strany obdarovaného může pokračovat i po smrti dárce, pokud je to ve veřejném zájmu. Ale to se jedná spíše jen o teoretické a málo využitelné ustanovení se kterým se v drtivé většině nikdy nesetkáte.

Paragraf § 2065 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 2065 je spíše ustanovením technickým.

"Daruje-li někdo vědomě cizí věc a zatají-li to obdarovanému, nahradí škodu, která z toho vznikne. Dárce škodu obdarovanému nahradí i v případě, že škoda vznikla z vady darované věci, pokud dárce o vadě věděl a obdarovaného na ni neupozornil. V těchto případech může obdarovaný také od smlouvy odstoupit a dar vrátit."

V podstatě se říká, že pokud dárce daruje obdarovanému věc, která mu nepatří a nepatřila, tak má obdarovanému nahradit škodu, kterou mu tímto zamlčením podstatné skutečnosti způsobil. Prakticky půjde o případ, kdy se dárce nějaké věci zmocní, ačkoliv k této věci nemá žádné vlastnické právo ani jiný důvod pro možnost darování této věci. V takovém případě musí obdarovaný věc vrátit oprávněnému vlastníkovi. Obdarovaný pak má pouze právo a nárok požadovat na dárci, který ho v podstatě podvedl, aby mu nahradil způsobenou škody a zbytečné výdaje na celou nepříjemnou záležitosti.

Paragraf § 2066 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 2066 upravuje možnost darování osobám s omezenou svéprávností.

"Osoba omezená ve svéprávnosti je způsobilá darovat a přijmout dar malé hodnoty nebo dar vzhledem k okolnostem obvyklý."

I osoba omezená ve svéprávnosti tak může za určitých podmínek přijmout dar, nebo dar realizovat jako dárce. Musí však být splněny v zákoně uvedené podmínky. Tou hlavní podmínkou je, že dar který buď daruje, nebo dar přijímá osoba s omezenou svéprávností musí být malé hodnoty, nebo dar, který je vzhledem k okolnostem obvyklý. Typicky se bude jednat o dar movitých věcí přiměřené hodnoty. Určitě tak nebude moci být předmětem darování nějaká nemovitost. V takovém případě by totiž musel k darování takové hodnotné věci dát souhlas soud.

Paragraf § 2067 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 2067 je paragrafem, který omezuje možnosti darování v případě jednoho konkrétního případu, který se však velmi často dříve zneužíval.

"Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby.

Odstavec 1 se nepoužije, je-li obdarovaný osobou dárci blízkou."

Nový občanský zákoník výslovně považuje za neplatné darovací smlouvy, v tomto případě hlavně k darování nemovitostí, které by převáděly vlastnické právo na provozovatele zařízení zdravotnické nebo sociální služby, nebo osoby, které jsou v takovém zařízení zaměstnány v takovém zařízení a to od osoby jako dárce, která se v tomto zařízení léčí, nebo jinak přijímá služby tohoto zařízení.

V praxi se totiž velmi často stávalo, že právo darování nemovitosti bylo velmi často zneužíváno pracovníky těchto zařízení, kde se léčily osoby staré či zdravotně postižené a které byly velmi vděčné za péči tohoto zařízení, nebo konkrétním zaměstnancům, kteří se o ně starali a byly náchylní se těmto lidem odvděčit. Tento vděk byl často projevován právě převodem věcí, které už dárce jako stará osoba odkázaná na péči už nepotřebovala a touto věcí byla velmi často i nemovitost, tedy byt nebo dokonce dům, kde dárce předtím bydlel.

Paragraf § 2068 Nového občanského zákoníku NOZ

Velmi důležité jsou pak následující paragrafy § počínaje § 2068, které upravují podmínky odvolání daru.

"Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.

Obdarovaný nemá povinnost podle odstavce 1, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce."

Jedná se o zcela nové ustanovení nového občanského zákoníku, které ve starém občanském zákoníku vůbec nefigurovalo. Dárce tak získává další možnost či právo odvolání daru a to pro nouzi. Důležité na tomto ustanovení je, že v drtivé většině případů se v případě nouze dárce, nebude jednat o automatické vrácení celého daru, ale o nárok na úhradu podpory, jako výživného v rozsahu, v jakém je toho pro zajištění výživy dárce potřeba. Obdarovaný by tak v případě nouze dárce musel dárci poskytovat určitou podporu, aby se dostal dárce právě z uvedené sociální tísně.

Paragraf § 2069 Nového občanského zákoníku NOZ

Výše uvedené základní ustanovení o možnosti odvolání daru z důvodu nouze rozvíjí, resp. doplňuje paragraf § 2069, který říká:

"Bylo-li obdarováno více osob, je ta, která byla obdarována dříve, povinna plnit jen v tom rozsahu, v jakém k výživě nestačí příspěvek později obdarovaného."

Toto ustanovení tak upravuje případ kdy je obdarovaných osob více a v jaké poměru či formě se tak mají o dárce postarat a poskytnout mu příslušnou podporu. Největší díl povinností přitom nese obdarovaný, který byl obdarován tímto dárcem později.

Paragraf § 2070 Nového občanského zákoníku NOZ

V paragrafu § 2070 se pak dozvíme, že:

"Právo odvolat dar nepřechází na dárcovy dědice. Leč neuplatní-li dárce své právo, má ten, komu je dárce podle zákona povinen výživou, právo požadovat za stejných podmínek, aby mu obdarovaný doplnil to, čeho mu dárce nemůže poskytnout."

Tento paragraf právo na odvolání daru do určité míry omezuje. A to ve smyslu, že dar nepřechází na dárcovy dědice. Výjimku tvoří pouze případ, kdy dárce neuplatní z vlastní vůle nárok na podporu od obdarovaného a tím zapříčiní skutečnost, že nemůže řádně poskytnout výživu osobě ke které je povinen, typicky se jedná o zletilé či nezletilé dítě. V takovém případě pak může tento nárok na podporu od obdarovaného uplatnit právě osoba, ke které má tento dárce uvedenou vyživovací povinnost.

Paragraf § 2071 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 2071 pak dále omezuje právo dárce na odvolání daru z důvodu nouze a to takto:

"Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti."

Toto ustanovení chrání obdarovaného před neodpovědným chováním dárce. Obdarovaný nemá povinnost poskytovat dárci podporu absolutně. Toto právo je pouze tehdy, když si dárce nouzi nezpůsobil z důvodu svého lehkovážného či úmyslného chování. Tedy sám fakt, že se dárce dostal do sociální nouze není automatickým důvodem pro povinnost obdarovaného se o dárce postarat a poskytnout mu podporu či výživu. I v takovém případě je nutné zkoumat, zda si tento stav dárce sám nezavinil.

Paragraf § 2072 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 2072 pak upravuje odvolání daru ze strany dárce pro nevděk obdarovaného.

"Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké."

Odvolání daru pro nevděk je druhou možností, kterou se může dárce domáhat vrácení daru od obdarovaného. Nevděk je přitom velmi spornou kapitolou, která je značně subjektivní a neurčitá. Existují sice různé judikáty soudů, které se odvoláním daru pro nevděk obdarovaného zabývaly. Nicméně každý případ je tak unikátní a speciální, že lze jen velmi těžko uplatnit na posuzování tohoto prohřešku jakákoliv obecná pravidla. Vrácení daru ze strany dárce se realizuje formou odstoupení od darovací smlouvy. Dárce nese důkazní břemeno a musí porušení dobrých mravů ze strany obdarovaného beze sporu prokázat. Další fází je, že toto porušení dobrých mravů musí být takové intenzity a síly, že odůvodní možnost vrácení daru dárci a tedy znamená poměrně razantní zásad do vlastnického práva obdarovaného.

Paragraf § 2073 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 2073 pak doplňuje výše uvedené ustanovení takto:

"Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem."

S tímto ustanovením nejsou spojena žádná práva ani povinnosti. Jedná se pouze o hodnotící a odůvodňující ustanovení. Zákon tedy v tomto případě deklaruje důvodu odvolání daru a tím je, že obdarovaný, který je nevděčný se stává nepoctivým držitelem, což zakládá právo dárce od darovací smlouvy odstoupit.

Paragraf § 2074 Nového občanského zákoníku NOZ

Paragraf § 2074 určuje práva dědiců z práva na odvolání daru z důvodu nevděku obdarovaného.

"Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc."

Jak už bylo uvedeno výše právo na odvolání daru se automaticky nedědí. Výjimkou je však skutečnost upravená v tomto paragrafu, kdy obdarovaný zabrání dárci v odvolání daru, nebo pokud nemohl odvolání daru učinit dárce v době svého života z důvodu vyšší moci. Typicky například z důvodu svého zdravotního postižení, ztráty dokumentace apod.

Paragraf § 2075 Nového občanského zákoníku NOZ

A následuje poslední důležitý paragraf § 2075, který zakončuje naší cestu po úpravách darovací smlouvy na nemovitosti po cestách nového občanského zákoníku.

"Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne."

Toto ustanovení omezuje právo dárce na odstoupení od darovací smlouvy, tedy jinak řečeno na odvolání daru. Toto omezení má znaky promlčení práva na odvolání daru. Dárce tedy může odvolat dar pouze do jednoho roku od chvíle, kdy mu obdarovaný ublížil naposledy. Stávají se však případy, kdy se dárce o chování obdarovaného dozví později. Například ho obdarovaný hrubým způsobem pomlouvá a dárce se o tom dozví se zpožděním. V takovém případě začíná běžet roční lhůta od doby, kdy se dárce o chování obdarovaného, které je v rozporu s dobrými mravy dozvěděl. V případě, že má možnost odvolání daru realizovat dědic dárce, pak má toto právo pouze do jednoho roku ode dne kdy se o důvodu odvolání daru dozvěděl.

Darovací smlouva na nemovitost. Vše o darování dle nového OZ

Darování nemovitosti na základě darovací smlouvy je nejvyužívanější formou převodu nemovitosti mezi příbuznými osobami. Darování je poměrně nenáročný způsob převodu. Dárce i obdarovaný získávají díky tomuto článku komplexní přehled o institutu darování i darovacích smluv a návod na postup ve věci darování nemovitosti. To vše s ohledem na nový občanský zákoník.

Darování nemovitosti je nejlevnější způsob převodu

Darování nemovitosti mezi příbuznými osobami, například mezi manželi, rodiči a dětmi, prarodiči a dětmi je bezesporu nejlevnější způsobe převodu nemovitosti. Náklady na převod při darování jsou výrazně nižší než u jiných způsobů převodu - například kupní smlouvy apod.

Dá se říci, že s veškerým komfortem můžete svou nemovitost převést na příbuznou osobu za celkovou výši nákladů 3 500,- Kč. V této ceně už je zahrnut jak poplatek za vklad do katastru nemovitostí, tak i cena advokátních služeb na zpracování nejen darovacích smluv, ale i návrhu na vklad a návodu na vyřízení celé věci.

Pro realizaci nemusíte přitom v našem případě navštěvovat ani kancelář, vše lze vyřešit on-line formou díky službě Internetového právníka. Díky službě advokáta máte garanci, že budete mít kvalitně zpracovanou smlouvu a také garanci bezproblémového zápisu vlastnického práva na katastru nemovitostí. Tuto jistotu ani garanci při využití různých nyní již zastaralých vzorů rozhodně nemáte.

V případě zájmu o využití služby on-line advokátní kanceláře a vypracování darovací smlouvy, návrhu na vklad darované věci a návodu na vyřízení darování nás kontaktujte na mail: ProfiPravnik@gmail.com  nebo případně Tel: 737 826 527.

Jak má darovací smlouva dle nového občanského zákoníku vypadat?

Darovací smlouva má jasné a nutné náležitosti, které je třeba dodržet a ve smlouvě uvést. Každá darovací smlouva na nemovitost podléhá schválení katastrálního úřadu pro zápis vlastnického práva obdarovaného do katastru nemovitostí. Jaké jsou tyto náležitosti?

1) Darovací smlouva musí obsahovat jména, rodná čísla, adresy trvalého bydliště, případně číslo dokladu jak dárce, tak obdarovaného

2) Dokument musí být označen jako "darovací smlouva"

3) Smlouva musí být uzavřena písemně a musí být vlastnoručně podepsána dárcem a obdarovaným s úředně ověřeným podpisem

4) V darovací smlouvě nesmí být uvedeno protiplnění, například kupní cena

5) Na katastr nemovitostí se předkládá jeden výtisk darovací smlouvy s ověřenými podpisy všech účastníků, tedy dárce či dárců a obdarovaného, nebo obdarovaných

6) Musí být přesně a určitě uvedena definice nemovitostí, která jsou předmětem daru. Nesmí dojít v chybě v určení či označení

7) Nezapomeňte, že od nového roku je budova součástí pozemku, který se převádí a má stejného vlastníka. Převádí se tak pozemek spolu s příslušenstvím - budovou

8) Je možné do darovací smlouvy zanést i dříve věcné břemeno doživotního užívání, nově výměnek

Problémem je, že vzory darovací smluv nejsou schopny obsáhnout tyto různé individuality a adresnou úpravu ustanovení smlouvy. Navíc jsou tyto smlouvy zastaralé a v drtivé většině zpracovávané dle pravidel starého občanského zákoníku. Proto nedoporučujeme tyto vzory vůbec používat.

Vzory darovacích smluv jsou zastaralé a nekvalitní

Převod nemovitosti je individuální úkon, který prostřednictvím darovací smlouvy získáváte do vlastnictví nebo darujete jiné osobě a tento úkon by měl být maximálně kvalitní aby nemohlo v budoucnu dojít k jeho napadení, či zneplatnění. I pokud katastrální úřad vklad do katastru povolí, nemáte jistotu, že například oprávněný dědic na základě banální chyby smlouvy, tento úkon darování nezpochybní.

Pokud přeci jen chcete vzor darovací smlouvy použít, doporučujeme využití služby revize a kontroly darovací smlouvy, kterou Vám v naší advokátní kanceláři zrealizujeme do 24 hodin za cenu pouze 500,- Kč. V případě zájmu kontaktujte naši advokátní kancelář ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com , upozorňujeme, že pokud je návrh darovací smlouvy zcela nedostatečný, nebo jeho úprava velmi pracná a odpovídala by rozsahu zpracování nové smlouvy, pak se na tuto úpravu vztahuje standardní cena zpracování převodních dokumentů k darování nemovitosti ve výši 2500,- Kč.

Kdy je darování bezplatné a nepodléhá dani?

Darování je osvobozeno od daně darovací  v případě, kdy darování realizují na základě darovací smlouvy příbuzné osoby. Tedy osoby zařazené v I. skupině - příbuzní v řadě přímé a manželé, nebo osoby zařazené v II. skupině kam patří například příbuzní v pobočné řadě - sourozenci, synovci a neteře, tedy a strýcové, manželé dětí, tedy zeťové a snachy, rodiče manžela, manželé rodičů, případně pak osoba, která žila ve společné domácnosti s dárcem a společně se podíleli na úhradě nákladů spojených se společnou domácností a to alespoň 12 měsíců před darováním.

V případě příbuzenského svazku mezi dárcem a obdarovaným se tak nejen neplatí žádná darovací daň, nemusí se podávat finančnímu úřadu ani daňové přiznání, ale také se nemusí hradit žádná daň z převodu nemovitostí ani žádná jiná daň.

Jako jediný výdaj ve vztahu ke státu tak platí pouze platba 1 000,- Kč poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Druh a družka jsou povinni spolužití prokázat finančnímu úřadu

Pokud se jedná o dar mezi osobami spolužijícími, například mezi druhem a družkou. Je třeba již dopředu připravit podklady a důkazy o tom, že tito lidé skutečně společně žili alespoň dvanáct měsíců před podpisem darovací smlouvy a společně hradili výdaje spojené s provozem společné domácnosti.

Takovým důkazem, který je finanční úřad povinen přijmout, jsou například čestná prohlášení přátel a známých dárce a obdarovaného, dále složenky, či výpisy z účtů prokazující úhradu služeb spojených s bydlením či nájem, dále to může být také trvalé bydliště dárce a obdarovaného na jedné adrese apod.

Prokázání spolužití doporučujeme udělat hned po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Vyhnete se tak pozdějším starostem, kdy vás může finanční úřad kontaktovat až po mnoha letech s výzvou k doložení splnění podmínek pro osvobození od darovací daně, kdy však může být už pozdě pro obstarání důkazů o spolužití.

Navíc vlastní aktivitou se vyhnete jakémukoliv podezření, že jste se chtěli úhradě darovací daně protiprávně vyhnout.

Darování nemovitosti cizí osobě podléhá darovací dani

Pokud darujete nemovitost cizí osobě, která není vůči vám v žádném příbuzenském vztahu, pak nikoliv vy, ale tato osoba je povinna uhradit darovací daň z hodnoty obdarovaných věcí, která činí až 15 procent z této hodnoty.

U nemovitostí se přitom hodnota zjišťuje znaleckým posudkem pro účely této daně. Obdarovaný je také povinen podat ve lhůtě tří měsíců od povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí daňové přiznání a sám si daň darovací vypočítat a finančnímu úřadu ve stanovené lhůtě uhradit.

Lze říci, že darování mezi cizími osobami je z hlediska daní a poplatků, tedy celkových nákladů transakce nejméně výhodný, naopak od darování mezi příbuznými, kde je forma převodu darováním bezkonkurenčně nejvýhodnější.

Darování nemovitosti nebrání dalšímu prodeji

Pokud jste získali nemovitost, tedy byt, dům či pozemek darovací smlouvou. Nebrání to nijak v dalším prodeji této nemovitosti. Nemovitost můžete darovat dál nebo prodat bez omezení. Je třeba dávat pozor pouze na to, zda vám další převod neznemožňuje přímo darovací smlouva.

Při prodeji darované nemovitosti musíte počítat s následujícími výdaji:

1) Daň z převodu nemovitostí - tuto daň musíte zaplatit v každém případě při prodeji darované nemovitosti

2) Daň z příjmu - tuto daň musíte zaplatit v případě, kdy prodejní cena je vyšší než odhadovaná cena nemovitosti při realizaci darování. Daň z příjmu ve výši 15 procent se tak hradí z rozdílu ceny mezi hodnotou darované nemovitosti a kupní cenou za kterou tuto nemovitost dále prodáte. Daňový základ si můžete přitom snížit o účelně vynaložené výdaje na prodej nemovitosti jako jsou provize realitní kanceláři, uhrazená daň z převodu nemovitostí, náklady na zpracování znaleckého posudku apod.

Pokud se chcete úhradě daně z příjmu úplně vyhnout, pak máte možnost využít lhůt daných zákonem pro osvobození od této daně. Tyto lhůty jsou následující:

1) 2 roky v případě, kdy máte v nemovitosti po tuto dobu před prodejem bydliště

2) 5 let, pokud nemáte v nemovitosti bydliště a pouze ji vlastníte

Tyto lhůty musí být splněny v době od pořízení nemovitosti do jejího prodeje.

Na osvobození máte nárok i tehdy, když nemovitost prodáte v dřívějším termínu, ale utržené peníze investujete do 12 měsíců do pořízení jiného bydlení.

Jste dárce, prodeji darované nemovitosti můžete zabránit

Jste dárce a nepřejete si aby obdarovaný vámi darovanou nemovitost po dobu vašeho života prodal či daroval někomu jinému? Máte možnost tomu zabránit kvalitní úpravou v darovací smlouvě, případně využití některého z institutů nového občanského zákoníku.

Nejčastěji se tak děje v případě, kdy babička či děda věnují nemovitost například svému vnukovi, ovšem nepřejí si, aby vnuk nemovitost následně prodal a peníze utratil. Takovouto věc je pak nutné zanést přímo do darovací smlouvy a vymínit si v ní, že obdarovaný nesmí darovanou nemovitost dále zcizit. Pokud by o toto obdarovaný pokusil, byl by jeho pokus či realizace zakázaného převodu považováno za jednání v rozporu s dobrými mravy vůči dárci s možností dárce požadovat vrácení daru zpět.

Další možností je zřízení výměnku, dříve tak bylo nazýváno věcné břemeno doživotního užívání. V tomto případě sice výměnek přímo nezabrání možnému převodu nemovitosti, nicméně je toto břemeno poměrně velkou překážkou pro prodej nemovitosti nebo její darování. Každý nový vlastník nemovitosti totiž musí ze zákona výměnek či jiné věcné břemeno, které je zapsáno v katastru nemovitostí beze zbytku respektovat a dodržovat ho. Dodržování věcného břemene, resp. výměnku je možné požadovat i soudně.

Výměnek, staronový institut pro ochranu dárce

Pokud jste dárce, chcete si sám uspořádat majetkové vztahy a to i pro dobu po vaší smrti, pak toto můžete udělat formou darování svého majetku a současně zřízením výměnku, resp. věcného břemene doživotního užívání jak byl tento institut nazýván dříve.

Výměnek je však institut komplexnější a pro daný účel vhodnější. Tento institut přinesl nový občanský zákoník a upravuje ho v § 2707 a dále zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Dárce tak získává velký vliv na užívání darované nemovitostiDarovací smlouvou sice převede nemovitost na obdarovaného - například svého syna, dceru, vnuka, vnučku či manželku apod. ale současně si vymíní právo užívání této nemovitosti v plném rozsahu a to až do své smrti. V praxi to znamená to, že můžete převést darováním vlastnictví nemovitosti a přesto být jediným oprávněným k užívání této nemovitosti a to doživotně.

Toto právo přitom působí vůči kterémukoliv vlastníku a to i v případě, kdy by obdarovaný nemovitost dále daroval nebo třeba prodal. Samotná existence výměnku je však pro jakéhokoliv budoucího kupce velkou vadou nemovitosti, která může dramaticky snížit kupní cenu této nemovitosti. I tímto způsobem tak může dárce dále kontrolovat a ovlivnit, kdo bude nebo nebude budoucím vlastníkem nemovitosti. Za zřízení a provoz výměnku přitom dárce - výměnkář nic neplatí, ani nehradí žádné daně.

Výměnek je zrušen buď smrtí oprávněné osobě, tedy dárce, nebo dohodou, kdy může kdykoliv v průběhu platnosti výměnku domluvit obdarovaný z dárcem, nebo oprávněný z výměnku s povinným z výměnku na ukončení tohoto institutu dohodou.

Vrácení daru je silný nástroj pro dárce

Nový občanský zákoník zachovává právo dárce domáhat se vrácení resp. odvolání daru. Proti předchozí právní úpravě však má dárce k dispozici více nástrojů a důvodů pro které může požadovat vrácení daru od obdarovaného.

Formálně správně se institut nenazývá vrácením daru, ale "odvoláním daru". Odvolání daru je možné pro tyto následující důvody:

1) Odvolání daru pro nevděk obdarovaného - v podstatě se jedná o obdobu původního vrácení daru pro rozpor chování obdarovaného s dobrými mravy vůči dárci

2) Odvolání daru nouzi dárce - toto je zcela nový institut zřízený novým občanským zákoníkem, která dále rozšiřuje práva dárceDárce tak může i po realizaci daru, pokud se dostane do tíživé sociální a životní situace, požádat z důvodu nouze o vrácení daru, případně o úhradu podpory od obdarovaného.

I nadále platí, že pro odvolání či vrácení daru musí mít dárce velmi významné a relevantní důvody a nesmí se jednat o nějakou svévoli či momentální duševní či vztahový stav. Stejně jako dříve se může dárce domáhat vrácení daru výlučně soudní cestou.

Darování s příkazem

Nově může dárce darovat obdarovanému nemovitost či jinou věc na základě darovací smlouvy, která obsahuje nějaký příkaz obdarovanému, který je povinen vyplnit. Dárce přitom může uplatňovat splnění příkazu obdarovanému pouze v případě, pokud již sám plnil - tedy převedl již na příklad nemovitost na základě darovací smlouvy obdarovanému.

Toto je opět novinka, kterou nový občanský zákoník přinesl a kterou je možno nově uplatňovat vůči obdarovanému. Její zakotvení do darovací smlouvy však není úplně jednoduché. Předně ještě není plně ustálena forma této úpravy, protože ani neexistují žádné soudní judikáty, které by problematiku upravovali.

Proto jakoukoliv novinku zřízenou novým občanským zákoníkem, které dosud v našem právu neplatila doporučujeme zakotvit do darovací smlouvy či darovacích smluv pouze za pomoci advokáta, který dokáže navrhnout co nejvíce bezpečné a vhodné řešení, které následně může u soudu uspět.

Výhody darování majetku oproti dědění

Výhody darování nemovitosti či jiného majetku oproti dědění či dědickému řízení jsou zřejmé. Díky darování, třeba i spojenému se zřízením věcného břemene resp. výměnku můžete upravit a sám výlučně ovlivnit to, kdo váš majetek ještě za vašeho života a to samozřejmě i pro případ smrti získá.

Nejste tak odkázán na zákonná ustanovení upravující závazné podíly vašich dětí či jiných příbuzných, kteří vůči vám například vůbec nevyvíjí žádný vztah, ani se o vás nezajímají. To samé platí, pokud máte více dětí a jedno dítě je stíháno exekucemi, nevhodným způsobem života a tak rozhodně nehodláte tomuto potomkovi cokoliv ze svého majetku dát. Naopak chcete věnovat veškerý majetek pouze jednomu z vašich dětí, které je odpovědné, stará se o vás, miluje vás a vy mu tak chcete jeho péči vrátit a toto odpovědné dítě či jiného příbuzného zabezpečit.

V případě dědění, kdy se věc bude řešit až po vaší smrti, už věc nijak neovlivníte a hodný a odpovědný potomek na toto řešení bohužel doplatí. Pokud již nejsou žádní dědici, získá polovinu problémový potomek a polovinu majetku preferovaný. Je zřejmé, že se majetek rozdělí, případně bude předmětem exekuce a majetek tak vůbec nebude využit pro účely, které jste zamýšleli.

V případě darování se ni takového stát nemůže, protože veškerý majetek nebo pouze nemovitost jako nejhodnotnější část majetku přímo darujete svému oblíbenému potomkovi či příbuznému.  Pokud bude vše připraveno kvalitně a profesionálně, ideálně s pomocí advokáta, nemusíte se ani vy ani obdarovaný obávat, že bude převod napaden nebo zneplatněn.

Další velkou výhodou jsou výdaje spojené s převodem. Zatímco v případě darování budou činit vaše celkové výdaje částku 3 500,- Kč maximálně 4 000,- Kč, včetně poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí. V případě dědění a vypořádání majetku v dědickém řízení činí tyto náklady za odměnu notáře, znalecké posudky apod. částku vyšší i než 15 či 20 tisíc Kč, které bude muset uhradit váš potomek.

Jak dlouho darování nemovitosti trvá

Délka procesu darování nemovitosti na základě darovací smlouvy do velké míry závisí na vaší aktivitě a aktivní komunikaci. V ideálním případě může celý proces trvat do jednoho měsíce. Záleží také v jakém katastrálním území leží vaše nemovitost a jaký katastrální úřad věc bude řešit.

Platí, že v případě žádosti o přípravu převodních dokumentů, kdy přímo do mailu sdělíte potřebné informace, zpracujeme darovací smlouvy návrhy na vklad vlastnického práva na základě darovacích smluv do katastru nemovitostí do dvou dnů, od dodání těchto podkladů.

Tyto dokumenty vám jsou zaslány jak elektronicky, tak doporučeně poštou připravené už jen k podpisům a jejich ověření. Po ověření podpisů dárce a obdarovaného, pak již nic nebrání podání darovacích smluv a návrhů na vklad do katastru nemovitostí.

Následně už řeší věc pouze katastrální úřad, který povolí vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí od jednoho do dvou měsíců. Teprve po té se obdarovaný stane oficiálně i právně vlastníkem darované nemovitosti.

Návrh na vklad u darovacích smluv pouze na předepsaném formuláři

Již od roku 2013 nelze nejen u darovacích smluv, ale i dalších smluv podat návrh na vklad neformálně jako tomu bylo dříve. Od roku 2013 začaly i pro formu převodu darováním platit předepsané formuláře návrhu na vklad, které je povinen dárce či obdarovaný respektovat a návrh na vklad podat přímo na tomto předepsaném formuláři.

Formuláře návrhu na vklad najdete buď na pracovištích katastrálního úřadu, kde je také můžete ručně vyplnit, nebo si je můžete vyplnit elektronicky přímo na stránkách katastrálního úřadu. Formuláře naleznete na: http://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx

Návrh na vklad pak zrcadlově obsahuje údaje, které jsou již uvedeny v darovací smlouvě. Důraz je kladen na správné a bezchybné určení účastníků, tedy dárce a obdarovaného, dále na kvalitní definici a popis předmětných nemovitostí a určení listin, na základě nichž se žádá o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. V tomto případě se bude jednat o darovací smlouvu, nebo darovací smlouvu se smlouvou o zřízení věcného břemene, tedy výměnku.

Návrh na vklad se podává ve dvou vyhotoveních, přičemž na jedno vyhotovení dá zaměstnanec katastrálního úřadu razítko podací a tento dokument funguje jako doklad o podání návrhu na vklad na základě darovací smlouvy.

Podpisy na návrzích na vklad nemusí být ověřeny a stačí tak obyčejné podpisy dárce a obdarovaného. Případně může návrh na vklad podat i jeden z těchto účastníků.

Jak darovací smlouva a darování ovlivňuje dědické řízení?

Darování, které na základě darovací smlouvy realizoval dárce, který následně zemře, je jak jsme si již uvedli výše nenapadnutelné v případě, kdy je smlouva kvalitně a bezchybně zpracována a řádný byl i celý proces darování.

Nicméně i darování realizované za života zemřelého má určitý vliv na dědické řízení a rozsah dědických podílů.

Platí, že pokud jeden z dědiců obdržel za života dárce například nemovitost v hodnotě jeden milion korun a zbylý majetek činí dalších milion korun, pak už se obdarovaný nepodílí na dědění zbytku majetku a tento majetek získává například druhý dědic, či více dalších dědiců.

To samé platí i v případě, kdy obdarovaný získá od dárce nemovitost v hodnotě milion korun a zbylý majetek po smrti dárce činí například jen 100 tisíc Kč. I v takovém případě už nebude obdarovaný, který je plně uspokojen darováním hodnotné nemovitosti dědit, ale zdědí tuto částku zbylí dědici, kteří nebyli uspokojeni za života dárce tímto darováním.

Přičemž platí, že obdarovanému v tomto případě zcela zůstává majetek, který za života dárce obdržel, nicméně už se pouze nepodílí na zbytkovém dědictví, tedy dalšímu majetku, který po sobě tento dárce jako zůstavitel zanechal.

Ověření podpisů na darovacích smlouvách platí

Často dostáváme otázku jak je to s ověřením podpisů u darovacích smluv a jak celý proces probíhá. Ověření listin a to nejen darovacích smluv, ale i kterékoliv jiné listiny můžete v současnosti realizovat na následujících místech:

1) Pobočky České pošty - tlačítko Czehpoint

2) Městský či obecní úřad - na příslušném pracovišti či oddělení

3) Notář - každý notář je povinen zabezpečovat ověření podpisů

4) Advokát - který je oprávněn ověřovat pravost podpisů a má svěřenu knihu o ověřování pravosti podpisu

Ověřený podpis na darovací smlouvě přitom platí do budoucna. Není určena žádná lhůta do kdy musí účastníci podat návrh na vklad. Podpisy a jejich platnost se nepromlčují. Nicméně musíme jen doporučit aby byl návrh na vklad podán co nejdříve, ideálně ihned po realizaci a ověření podpisů na příslušných darovacích smlouvách. Je přitom nutné zajistit, aby oba ověřené podpisy byly na jedné smlouvě. Ostatní smlouvy, které si nechávají účastníci pro své potřeby již ověřený podpis obou účastníků obsahovat nemusí.

Jak nejlépe a nejrychleji objednat darovací smlouvu

Nejlépe a nejrychleji objednáte službu zpracování převodních dokumentů, tedy nejen darovací smlouvu či smlouvy, ale i návrhy na vklad a návod na vyřízení, včetně mailového právního poradenství zasláním požadavku na mailovou adresu naší advokátní kancelářeProfiPravnik@gmail.com , na této adrese vám obratem potvrdíme cenu a termín zpracování dokumentů, darovací smlouvy, který nebývá delší než dva pracovní dny. Další informace či reference najdete na internetových stránkách naší advokátní kanceláře www.ProfiPravnik.cz

Již do prvotního mailu nám můžete napsat v zájmu urychlení komunikace a zpracování následující nutné údaje:

1) Celá jména, adresy trvalého bydliště a rodná čísla dárce a obdarovaného

2) Číslo popisné, či číslo parcely, číslo bytové jednotky nemovitosti, případně číslo listu vlastnictví a katastrální území a obec kde se nachází

3) Zda si přejete zřídit výměnek - věcné břemeno doživotního užívání

4) Další speciální požadavky, pokud je máte

Naše advokátní kancelář, specializující se na problematiku převodu nemovitostí i darovacích smluv vám garantuje stanovenou cenu celé služby, její kvalitu a bezproblémový zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. Naše mailové kontakty máme zřízené u společnosti google.com - www.google.com

Nově je možné darování do společného jmění manželů

Darování do společného jmění manželů neumožňoval starý občanský zákoník. V případě takového darování bylo možné darovat manželům buď do podílového spoluvlastnictví, nebo přímo jednomu z nich. Do společného jmění manželů bylo možné majetek pouze zakoupit, nebo následně vnést z vlastnictví jednoho z manželů formou rozšíření rozsahu společného jmění manželů. Jak je tomu nyní po příjetí nového občanského zákoníku?

Články, kde jste se mohli dočíst o nemožnosti darovat manželům do společného jmění manželů, jsou staršího data a spíše popisují stav za účinnosti starého občanského zákoníku. Ano i na základě judikatury soudů z tehdejší doby a výkladu katastrálních úřadů nebylo možné darovat do spolenčného jmění manželů. Do sjm bylo možné pouze nějakou věc nebo majetek zakoupit, nebo získat jiným způsobem. Například formou rozšíření rozsahu společného jmění manželů. 

Nový občanský zákoník a tedy už to připouští i katastry nemovitostí umožňuje nově darovat do společného jmění manželů a již také proběhly první vklady v této věci. Skutečně tak platí, že nyní už můžete svůj byt do společného jmění manželů darovat bez jakéhokoliv problému. Darování do společného jmění manželů je tak výslovně možné. Darovací smlouvě tak bude v tomto případě znít na oba manžele a nemovitost se bude vkládat přímo do jejich společného jmění manželů. To samé musí obsahovat i návrh na vklad do katastru nemovitostí, který se bude podávat společně se smlouvou o darování nemovitosti do společného jmění manželů do katastru nemovitostí.

OBJEDNAT ZPRACOVÁNÍ DAROVACÍ SMLOUVY, VČETNĚ NÁVRHU NA VKLAD A NÁVODU NA VYŘÍZENÍ MŮŽETE ZA CELKOVOU CENU 2500,- KČ NA MAILU NAŠÍ INTERNETOVÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE - PROFIPRAVNIK@GMAIL.COM
 

Chcete jistotu, nechcete riskovat tisíce a problémy? Chcete skutečně profesionální právní pomoc při darování své nemovitosti? Zpracování převodních dokumentů, tedy darovací smlouvy, návrhu na vklad a návodu na vyřízení a související poradenství není tak drahé, jak se tvrdí. Zpracování všech těchto převodních dokumentů stojí 2500 korun. Cena je garantovaná a konečná.

Kontaktujte naši advokátní kancelář Mgr. Miroslav Zeman, ProfiPravnik.cz na mail: ProfiPravnik@gmail.com

 
 
čtěte také:

Objednat darovací smlouvu ↓

Nechte si zpracovat darovací smlouvu v profesionální kvalitě od odborníků se zárukou bezproblémového zápisu do katastru nemovitostí za garantovanou cenu 2500,- Kč, a to včetně návrhu na povolení vkladu a návodu na řešení celé věci.

Do níže uvedeného formuláře prosím zadejte:

1) Celé jméno, mailová adresa, telefon

2) Informace o dárci a obdarovaném (může být i více osob) - celá jména, rodná čísla a adresy trvalého bydliště

3) Adresu nemovitosti, tedy číslo popisné u domu, číslo bytu v případě bytové jednotky, resp. číslo parcely, které se budou převádět, obec a katastrální území. Případně můžete definovat číslem listu vlastnictví

4) Další požadavky - například věcné břemeno doživotního užívání apod.

Pokud si nejste jisti výše uvedenými informacemi, napište dotaz na náš mail: ProfiPravnik@gmail.com