Články, právní informace a užitečné rady


Vypořádání společníků v.o.s.

Při zrušení společnosti s likvidací mají společníci nárok na podíl na likvidačním zůstatku.

Číst více »

Smrt společníka v.o.s.

Dědic podílu je oprávněn vypovědět účast ve společnosti, i když je společnost založena na dobu určitou, ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká.

Číst více »

Zrušení veřejné obchodní společnosti v.o.s

Kromě případů uvedených v § 68 se společnost zrušuje:

Číst více »

Ručení společníků za závazky v.o.s.

Veřejná obchodní společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

Číst více »

Statutární orgán u v.o.s.

Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti jsou všichni společníci. Společenská smlouva může stanovit, že statutárním orgánem jsou pouze někteří společníci nebo jeden společník.

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU