Články, právní informace a užitečné rady


Zákaz konkurence komanditní společnosti

Zákaz konkurence neplatí pro komanditistu, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

Číst více »

Rozdělení zisku komanditní společnosti

Rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu.

Číst více »

Vkladová povinnost komanditisty

Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5 000 Kč.

Číst více »

Práva a povinnosti společníků komanditní společnosti

K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři.

Číst více »

Označení komanditní společnosti

Firma společnosti musí obsahovat označení "komanditní společnost", postačí však zkratka "kom. spol." nebo "k. s.".

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU