Články, právní informace a užitečné rady


Rozdělení obchodního podílu s.r.o.

Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady.

Číst více »

Dědění obchodního podílu s.r.o.

Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího právního nástupce.

Číst více »

Převod obchodního podílu s.r.o.

Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj obchodní podíl na jiného společníka, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

Číst více »

Obchodní podíl s.r.o.

Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.

Číst více »

Práva a povinnosti společníků s.r.o.

Společník je povinen splatit vklad za podmínek a ve lhůtě určené ve společenské smlouvě, nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti nebo od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu.

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU