Články, právní informace a užitečné rady


Rozhodování mimo valnou hromadu s.r.o.

Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu.

Číst více »

Svolávání valné hromady s.r.o.

Nestanoví-li zákon, společenská smlouva, popřípadě stanovy kratší lhůtu, svolávají valnou hromadu jednatelé nejméně jednou za rok.

Číst více »

Průběh valné hromady s.r.o.

Termín a program valné hromady se oznámí společníkům ve lhůtě určené společenskou smlouvou, jinak nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

Číst více »

Rozhodování valné hromady s.r.o.

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, nevyžaduje-li společenská smlouva vyšší počet hlasů.

Číst více »

Valná hromada s.r.o.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti patří:

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU