Články, právní informace a užitečné rady

#

Trestní oznámení zanedbání povinné výživy

Trestní oznámení je jednou z posledních možností jak donutit otce či matku k hrazení alimentů. Hrozba vězení, dlouhé podmínky a pokut často pomáhá „šetrným rodičům“ uvědomit si své povinnosti.

Číst více »
#

Střídavá péče po rozvodu? Může pomoci, ale i uškodit

Střídavá péče otce a matky o své děti se objevuje čím dál častěji. Pro děti může být střídavá péče požehnáním, v jiném případě se však může stát pro děti „noční můrou“. Podmínky pro přiznání střídavé péče je tak nutné velmi pečlivě zkoumat. Nejde o rodiče, ale o děti.

Číst více »

Rozhodování s.r.o. s jedním společníkem

Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník.

Číst více »

Žaloba společníka s.r.o.

Každý společník je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu škody proti jednateli, který odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil, a žalobu o splacení vkladu proti společníkovi, který je v prodlení se splacením vkladu.

Číst více »

Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o.

Každý společník, jednatel, likvidátor, insolvenční správce1d), vyrovnací správce nebo člen dozorčí rady se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU