Články, právní informace a užitečné rady


Sepsání notářského zápisu o právním úkonu

Jedná se o sepsání notářského zápisu o právním úkonu včetně vydání jednoho stejnopisu

Číst více »

Sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě

Sepsat lze i notářský zápis o darovací smlouvě. Odměna za sepsání je nižší než sepsání zápisu o právním úkonu a činí tři čtvrtiny z částky, kterou vypočítáme z následujícího vzorce

Číst více »

Notářský zápis o zástavní smlouvě/svolení k vykonatelnosti

Pokud chcete či potřebujete sepsat notářský zápis o zástavní smlouvě nebo zápis se svolením k vykonatelnosti, pak odměna notáře bude činit dvě třetiny z částky vypočtené dle následujícího vzorce.

Číst více »

Sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě/rejstřík zástav

Odměna notáře vztahující se ke vzniku zástavního práva, kdy se zástava zapisuje do rejstříku zástav

Číst více »

Notářský zápis - sepsání právně významné skutečnosti

Sepsání notářského zápisu o právně významné skutečnosti

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU