Články, právní informace a užitečné rady


Zastupování ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce

Obecně platí, že v řízení o nařízení exekuce má advokát nárok na polovinu sazby, která je určena pro standardní soudní řízení

Číst více »

Odměna exekutora za vymožení peněžité částky

V případě exekuce, která má za úkol exekuovat peněžní plnění má exekutor nárok na odměnu, která je určena dle výše vymáhané částky.

Číst více »

Odměna exekutora při vyklizení bytu

Pokud máte vykonatelné soudní rozhodnutí přikazující vyklizení bytu a z tohoto důvodu budete potřebovat pomoc exekutora, má exekutor nárok na jednotnou částku za každou vyklizenou nemovitost.

Číst více »

Odebrání movité věci exekutorem

V případě exekuce odebráním věci se odměna exekutora určuje hodnotou odebrané věci, která je stanovena znaleckým posudkem.

Číst více »

Odměna za rozdělení společné věci jejím prodejem

V případě, že exekutor prodá věc, jejíž část má být exekuována, určuje se jeho odměna výší výtěžku z prodeje této věci. Následně se postupuje stejně jako u vymáhání peněžního plnění

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU