Články, právní informace a užitečné rady


Zatupování ve věcech práv k věcem cizím

Pokud uplatňujete k nějaké cizí věci či nemovitosti své právo, můžete ho uplatňovat u soudu. Může se jednat například o zřízení věcného břemene k cizímu pozemku apod.

Číst více »

Zastupování v řízení týkajících se právnických osob

V případě věcí týkajících se zastupování právnických osob, má advokát nárok na jednotnou odměnu, která je vyšší, než u jiných řízení. Je to dáno podnikatelským charakterem uvedených věcí.

Číst více »

Zatupování ve věcech předběžných opatření

Pokud potřebujete využít předběžného opatření, má i v tomto případě advokát nárok na odměnu. V tomto případě se bude jednat o odměnu za sepsání návrhu na předběžné opatření a opatření důkazů.

Číst více »

Zastupování u obnovy řízení

Pokud byla vaše věc již pravomocně rozhodnuta, ale najevo vyšly nové důkazy či skutečnosti, které nebyly nebo nemohly být v době rozhodování známy, pak se můžeme v zastoupení advokátem domáhat obnovy řízení.

Číst více »

Zastupování u věcí žalob pro zmatečnost

Předchozí soudní či úřední rozhodnutí může obsahovat takové věcné a obsahové zásadní chyby, že je třeba podat žalobu pro zmatečnost.

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU