Články, právní informace a užitečné rady


Pomoc soudu při nařízení výkonu rozhodnutí

V případě, že žádáte o pomoc v případě výkonu rozhodnutí (exekuce) soud. Například informace, které by si měl jinak účastník opatřit sám, pak musí soud o pomoc požádat a uhradit příslušný poplatek.

Číst více »

Chci sepsat podání do protokolu

V případě, že potřebujete sepsat podání do protokolu u soudu, což musí v konkrétním případě umožňovat Občanský soudní řád, nebo soudní řád správní, pak hradíte soudní poplatek v uvedené výši.

Číst více »

Vystavení úředního vysvědčení

Spisy vedenými soudem se rozumí i spisy bývalých státních notářství, státních arbitráží, vojenských soudů, Nejvyššího soudu ČSFR, bývalého Nejvyššího soudu, popřípadě dalších orgánů, jejichž spisy jsou uloženy u soudů České republiky.

Číst více »

Chci vyhotovit stejnopis, opis, kopii dokladu

Můžete požádat o vyhotovení stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie listin, protokolů, příloh, záznamů, rejstříků, evidencí, knih a jiných částí spisů, které vede soud. Soudní poplatek je určen způsobem jakým stejnopis žádáme vyhotovit.

Číst více »

Ověření listiny u soudu

Pokud chcete u soudu ověřit listinu v českém, slovenském nebo cizím jazyce, pak zaplatíte poplatek určený dle jazyku ve kterém je ověřovaná listina psána.

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU