Články, právní informace a užitečné rady


Chci zajistit svůj závazek úschovou cizí věci

V případě, že chcete zajistit svou pohledávku věcí v majetku toho, kdo vám dluží, pak musíte podat návrh k soudu. Výše poplatku se odvozuje dle výše uschované peněžní částky, nebo jednorázovou částkou za každou movitou věc či cenný papír.

Číst více »

Chci zahájit řízení na umoření listiny

V případě ztráty či zničení důležité úřední listiny můžete zahájit řízení návrhem na umoření listiny. Výsledkem by mělo být osvědčení existence této listiny i když ve své fyzické podobě neexistuje nicméně právo s ní spojené je nadále v platnosti.

Číst více »

Chci podat žalobu na obnovu řízení

V případě, kdy soud rozhodl ve váš neprospěch a případ byl pravomocně ukončen. Máte možnost v případě, že se objeví významné důkazy, které v době řízení nebyly známy a jsou tak podstatné, že by mohly mít vliv na výsledek řízení, pak máte možnost podat žalobu na obnovu řízení.

Číst více »

Chci podat žalobu pro zmatečnost

V případě, kdy naše řízení je rozhodnuto na základě nesprávných skutečností a rozhodnutí soudu nebo jeho odůvodnění má výrazné a zásadní vady, které mají vliv na výsledek tohoto řízení, pak máte možnost podat žalobu pro zmatečnost.

Číst více »

Chci napadnou rozhodnutí úřadu či jiného orgánu než soudu

V případě, že nesouhlasíte s rozhodnutím úřadu či jiného správního orgánu než soudu a jeho rozhodnutí se vám zdá nesprávné a napadnutelné, pak máte možnost podat žalobu ve věci o niž dříve rozhodl jiný orgán než soud.

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU