Články, právní informace a užitečné rady


Nájemní smlouva

Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky.

Číst více »
#

PRÁVNICKÝ SLOVNÍK: Přehled nejdůležitějších právních pojmů

Právnický slovní vám nabízí přehled nejdůležitějších právních pojmů, které by jste určitě měli znát

Číst více »

Smlouva o půjčce

Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu

Číst více »

Smlouva o dílo

Smlouvou o dílo zavazuje se objednateli ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel díla), že je za sjednanou cenu provede na své nebezpečí

Číst více »

Kupní smlouva

Nejčastější smlouva, kterou prodávající převádí za úplatu kupujícímu věc, nemovitost nebo službu

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU