Články, právní informace a užitečné rady


Společné jmění manželů

Společné jmění manželů může vzninout pouze mezi manželi. Jedná se o jmění vzniklé v době existence manželství

Číst více »

Podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastvnictví znamená právo více osob na vlastnictví jedné věci

Číst více »

Předkupní právo

Předkupní právo zajišťuje prodávajícímu, že subjekt, kterému věc prodává, mu v případě svého úmyslu tuto věc dále prodat, věc nabídne ke koupi jako prvnímu.

Číst více »

Věcné břemeno

Věcná břemena omezují vlastníka určité nemovité věci (povinný z věcného břemene) ve prospěch někoho jiného (oprávněného z věcného břemene) a to tak, že vlastník věci je povinen se určitého jednání zdržet, něco strpět nebo něco konat.

Číst více »

Zástavní právo

Zástavní právo umožňuje dlužníkovi pojistit si svou pohledávku a zajistit si jí. Dlužník je pak více motivován k zaplacení dluhu

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU