Články, právní informace a užitečné rady


Nemožnost plnění

Stane-li se plnění nemožným, povinnost dlužníka plnit zanikne.

Číst více »

Dohoda

Dohodne-li se věřitel s dlužníkem, že dosavadní závazek se nahrazuje závazkem novým, dosavadní závazek zaniká a dlužník je povinen plnit závazek nový.

Číst více »

Splnění dluhu

Splnění dluhu je nejběžnější způsob zániku závazku.

Číst více »

Uznání dluhu

Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek, jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení.

Číst více »

Jistota

Závazek dát jistotu lze splnit zejména zřízením zástavního práva nebo způsobilými ručiteli.

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU