Články, právní informace a užitečné rady


Darovací smlouva s věcným břemenem - cena

Darovací smlouva s věcným břemenem - cena 2 500 - 3 000,- Kč

Číst více »
#

Odhad ceny bytu nepodceňujte. Může se vám to vymstít

Při žádosti o úvěr si ne každý klient banky uvědomuje, že banka neposkytuje hypotéky pouze v souvislosti s kupní cenou domu či bytu, ale v souvislosti s jejich odhadní hodnotou. Tento odhad ceny nemovitosti pro banky zajištují tzv. smluvní odhadci banky odhadem obvyklé ceny nemovitosti.

Číst více »

Narovnání

Dohodou o narovnání mohou účastníci upravit práva mezi nimi sporná nebo pochybná.

Číst více »

Započtení závazku

Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení.

Číst více »

Smrt dlužníka a věřitele

Smrtí dlužníka povinnost nezanikne, ledaže jejím obsahem bylo plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem.

Číst více »

Objednejte si snadno a rychle darovací smlouvu za 2500 Kč,
či kupní smlouvu za 3100 Kč včetně návrhu na vklad.

Vše v profesionální kvalitě z pohodlí domova.

Garance bezchybnosti a profesionality.

OBJEDNAT DAROVACÍ SMLOUVU
OBJEDNAT KUPNÍ SMLOUVU